Massefylde tabel

Massefylde er forholdet mellem et stofs masse og dets rumfang. En liter vand har større tæthed end en liter luft og derved større massefylde. Vægtfylde er en ældre betegnelse, som dog stadig er i almindelig brug uden for . Opstillingen til venstre her viser et cylinderglas.

Dette glas er fyldt til randen med van bemærk den buede overflade, der skyldes kræfter vandets molekyler imellem, vi kalder for overflade- spænding. Glasset befinder sig i et plastic fad og kan nu bruges til at måle rumfang af ting I ikke kan.

Vi kan sammenligne de forskellige lag med hinanden ved at se på lagenes massetæthe massefylde eller densitet, som det også kaldes. Ved et stofs densitet forstår vi. Dermed er massefylde et størrelse, der knytter sig til koblingen mellem rumfang og vægt! Her er en lille tabel med eksempler på de faste stoffers massefylde : Læs højt . Med begrebet massefylde eller densitet, som det også ofte benævnes, menes masse pr.

Man kan altså bestemme densiteten af en stof ved at veje en prøve af det og dividere med hvor meget det fylder. Altså massen m divideret med volumenet V: m. V ρ = Bemærk, at massefylde betegnes med det.

Varmeledningsevne, Udvidelseskoefficient, Kinematisk viskositet, Prandtls tal. Hvis et stofs massefylde er mindre end en væskes massefylde , kan stoffet flyde omkring væskeoverfladen. Hvis stoffet har en større massefylde , synker det ned i bunden af væsken.

Der ses bort fra væskens overfladespænding. Vand har sin højeste densitet ved o C, over eller under denne temperatur vil vand udvide sig, dvs. Se også hydrogenbinding, aquaporiner, octanol-vand fordelingsforhold og hydrater. Vandets temperatur bestemmer dets massefylde og er dermed vigtig for vandsøjlens opblanding.

Is er meget lettere end vand. Ved høje temperaturer er ændringerne i massefylde per grad større ( tabel 1). Oversigt over plasttyper. Egenfarve og lystransmis- sion ( ). Rent guld har eksempelvis en massefylde på ca.

For at kunne lagdele forskellige spiritustyper, er det vigtig at starte med den tungeste, derefter den næst-tungeste og så fremdeles. Dette er vigtigt, da de forskellige væsker ellers blot vil blandes i glasset (og så ryger lidt af idéen jo). Se også: Prøv et cocktailkursus Herunder finder du en oversigt over en. Nogle få mineraler har glansforhol som gør, at de ikke klart tilhører den ene eller den anden tabel , hvorfor de er medtaget begge steder.

I begge tabeller er mineralerne ordnet efter deres hårdhe begyndende med lav hårdhe og derefter inden for samme hårdhedsinterval efter deres massefylde , begyndende med lav . Tætheden af Solsystemet Find Solsystemets omtrentlige størrelse (til det yderste af Plutos bane) og dets samlede masse i en tabel.

Beregn den gennemsnitlige massefylde af Solsystemet, når du lader som om, det er en kugle med centrum i Solen og radius ud til Pluto Hvilken masse skulle Solsystemet have, hvis dets . Vi viser hvor mange tons der går på en kubikmeter, og hvor mange kubikmeter der går på et tons. For både san grus, sten og jord. Letmetaller og tungmetaller Man kan også bruge andre enheder for massefylde.

Dynamisk viskositet (kg ms Pa s) og massefylde (kg m 3) i luft, ferskvand og havvand ved O °C, °C og °C. Reynolds tal (Re) for selvbevægelige organismer ved 20. Det kræver mange kræfter at røre rundt i sirup, fordi tykke lag omkring skeen følger me og selv krukkens vægge bliver påvirket . For gasser , brug en tilpasning af Ideal Gas Law , som , når omskrevet , giver dig ligningen for massefylde er baseret på temperatur og tryk.