Måling af lavfrekvent støj

Føler du dig generet af støj , så behøver du ikke investere så meget som en krone i dyre instrumenter, der kan måle støjniveauet omkring dig. Faktisk kan gratis programmer til din mobiltelefon tit afgøre, om du burde gøre noget ved støjniveauet derhjemme. Søger du på Sound Meter – både på en . Er du én af dem, som føler sig generet af dybe lyde?

Mange hører typisk lyden som buldrende eller rumlende, og mange nævner udtrykket ”en lastbil i tomgang”.

I mange tilfælde er det ikke indlysende, hvor lyden kommer fra. Men nu har forskere fra Aalborg Universitet udviklet en særlig lydmåler til lavfrekvent ly som du kan låne, hvis du bliver generet af lavfrekvent støj fra. Grænseværdierne for lavfrekvent støj gælder for det A-vægtede støjniveau i frekvensområdet Hz – 1Hz, og grænseværdierne for infralyd gælder for det G-vægtede lydniveau. Begge dele måles indendørs som ækvivalentniveauer over minutter ved brug af den måle – og analysemetode som er beskrevet i . Det var en nedslående mail, Charlotte Vestergaar fik fra Struer Kommune i dag.

I flere år har hun nemlig været plaget af lyd så lav, at kun de færreste mærker eller hører det. Nu har kommunen fået resultaterne af en støjmåling foretaget i Charlotte Vestergaards hjem, og den viser, at selvom der er .

Ofte er det lavfrekvente område et grænselan hvor lyd kan føles fysisk, men lydforskere på Aalborg Universitet har gennem tiden haft lejlighed til at måle og optage lavfrekvent støj hos mange støjplagede danskere. For disse lyde gælder, at det kan være svært at skelne mellem lyd og vibrationer, og hvis . Hos 1Rådgivende Ingeniørselskab udfører vi målinger og beregninger af lavfrekvent støj , infralyd og vibrationer i eksternt miljø, fra virksomheder, kraftværker, vindmøller, skibe og andre kilder. Lige fra den lille pumpe i kælderen , over skorstene til større industrianlæg med flere potentielle kilder.

Regler og grænseværdier for infralyd og lavfrekvent støj. Dette afsnit indeholder en sammenfatning af de vigtigste punkter fra denne. Baggrundsstøj og måleperioder. For at undgå forstyrrelser fra potentielle støjkilder i huset, som for . Lavfrekvent støj er en plage for dem, der kan høre det. Den kommer enten fra store, roterende maskiner eller fra folks egne ører, forklarer ekspert.

Bolius har testet forskellige apps til måling af støj og sammenlignet resultaterne med en professionel støjmåler. Støvsugere, emhætter, hækkeklippere, plæneklippere og røremaskiner. Vi omgiver os med larmende apparater. Vil du vide, hvor meget de enkelte maskiner støjer, eller hvor meget . Vindindustrien ved godt, at vindmøllerne støjer mere end deres beregninger indrømmer.

Kort efter at måleren var klar, blev Prof.

Den må vi have fat i, er det omgående svar fra Hanne Laursen, der i sommer blev nærmeste nabo til de syv Ilshøj-møller med en højde på 1meter. Henrik Møller, som har stået i . Genstanden, som hun og familien på Udbyhøjvej 5gerne vil have fingre i, er en netop udviklet støjmåler til lavfrekvent støj. Jeg oplever i stigende grad gener fra lavfrekvent støj. Jeg er nabo til Kommunens vandværk og har henvendt mig til Kommunen Natur og teknik. De har afsluttet en undersøgelse, som bestod af to yngre damer, som kom forbi en eftermiddag til en kop kaffe.

De sagde, at de ikke kunne høre noget. Hvad er lavfrekvent støj. Infralyd: frekvenser under Hz. Typiske kilder til lavfrekvent støj : – Motorer.

Ofte kan beboerne udpege punkter, hvor støjen opleves som kraftigst, og det er væsentligt at måle i disse målepunkter. Hvis de eksisterende vindmøller i nærheden allerede giver støj over de nye grænser, så er der ikke plads til flere møller. Selv om der ikke er plads til de nye møller, kan de gamle møller måske godt overholde deres regler. Man ser både på støjen ved naboerne til de gamle møller, hvor der kommer et bidrag fra de nye. MW) sammenlignet med de mindre vindmøller.

Den videre tolkning af resultaterne er dog forskellig. I Energistyrelsens projekt konklude- res det, at den væsentligste årsag til den lavfrekvente støj fra de målte møl-. Der er god overensstemmelse mellem beregnet og reel støj fra vindmøller, viser måling. Det gælder både lavfrekvent støj indendørs og støjen udenfor, der dog ofte overdøves af vindens støj i bladene. Author: MAZ PLECHINGER, Category: News.

Erstatter At-meddelelse nr. Hz, hvis lydtrykket er stort nok. Støjkilder, der er præget af toner eller impulser, bør dæmpes først, dels fordi toner og impulser virker mere pågående og generende på folk end almindelig støj gør, dels fordi virksomheden får et straftillæg på dB oveni det målte eller beregnede samlede støjbidrag, hvis der er toner eller impulser i støjen ved naboerne.

Måling af lavfrekvent støj ved vindmøllerne på Lammefjorden Hagesholm, Holbæk. I Lammefjorden ved Hagesholm i Holbæk Kommune er der opstillet vindmøller (MW) i.