Måling af lavfrekvent lyd

Er du én af dem, som føler sig generet af dybe lyde ? Mange hører typisk lyden som buldrende eller rumlende, og mange nævner udtrykket ”en lastbil i tomgang”. I mange tilfælde er det ikke indlysende, hvor lyden kommer fra. Men nu har forskere fra Aalborg Universitet udviklet en særlig lydmåler til lavfrekvent lyd , som du kan låne, hvis du bliver generet af lavfrekvent støj fra.

Et stigende antal danskere er plaget af lavfrekvente lyde , og typisk kommer de fra ventilatorer, varmepumper, kompressorer og vindmøller. Ofte er det lavfrekvente område et grænselan hvor lyd kan føles fysisk, men lydforskere på Aalborg Universitet har gennem tiden haft lejlighed til at måle og optage .

Lyddempingen er klart bedre for høyfrekvente lyder enn for lavfrekvente lyder fordi lavfrekvent lyd har større bølgelengde. Særlig har det vist seg vanskelig å isolere godt mot. Norsk forening mot støys Klasse-1- måler med frekvensanalyse kan måle infralyd ned til Hz. De fleste telefoner kan dog måle lyde på mere end dB – tæt på grænsen for høreværn ved et konstant lydniveau på danske arbejdspladser. Denne artikel er skrevet af Lev Livet-redaktionen på TVØST.

I flere år har hun nemlig været plaget af lyd så lav, at kun de færreste mærker eller hører det. Nu har kommunen fået resultaterne af en støjmåling foretaget i Charlotte Vestergaards hjem, og den viser, at selvom der er . Det er vores vurdering, .

I nogle af de målte tilfælde var den lavfrekvente støj så kraftig, at alle ville være stærkt generet, hvis de havde lyden i deres bolig. I andre tilfælde var den så svag, at kun folk . Jeg oplever i stigende grad gener fra lavfrekvent støj. Oplever det mere og mere som. Som regel er støjen kraftigst om natten – og også nemmest at måle , fordi der om natten ikke er så mange andre lydkilder. Dette skal kombineres med de mange udfordringer ved måling og modellering af vindmøllestøj herunder ved lave frekvenser, som kommer af manglende viden på dette område.

Ved frekvenser under Hz bliver det undertiden benævnt infralyd. Lavfrekvent lyd er generelt defineret som lyd mellem og 2Hz. Hvad er lavfrekvent støj. Infralyd: frekvenser under Hz. Typiske kilder til lavfrekvent støj: – Motorer.

Ofte kan beboerne udpege punkter, hvor støjen opleves som kraftigst, og det er væsentligt at måle i disse målepunkter. I en enkelt situation har vi været ude for, at den lavfrekvente støj gik gennem nogle varmeledninger, men det er hverken normalt eller sandsynligt. Normalt bevæger lyden sig gennem luften. Denne usikkerhed vurderes primært at kunne til- skrives, at rapporter og konklusioner er blevet diskuteret ud fra forskellige udgangspunkter. Ikke mindst er konklusioner oftest gengivet uden henføring.

Orientering fra Miljøstyrelsen. Miljø- og Energiministeriet Miljøstyrelsen.

Hvis kommunen selv foranstalter en måling af den lavfrekvente støj, og den viser, at den anbefalede. Dernæst korrigeres de målte værdier med G-kurvens vægtningsværdier. En app til mobilen kan måle , hvor meget støvsugeren og røremaskinen larmer. Men giver de et troværdigt. Bolius har testet forskellige apps til måling af støj og sammenlignet resultaterne med en professionel støjmåler.

Lyd måles i decibel og Decibel-skalaen er logaritmisk. Vindindustrien ved godt, at vindmøllerne støjer mere end deres beregninger indrømmer. Kort efter at måleren var klar, blev Prof. Henrik Møller, som har stået i .