Mærkning af plastflasker

Selv om der hverken er trekant eller et bogstavmærke, kan plasten godt indeholde bisphenol A. Kontakt da butik eller leverandør for nærmere information. Kilder: Janus Søgaard Kirkeby, Videncenter for . PET er den mest almindelige form for plast i plastflasker , og står der PET på flasken betyder det, at du smide flasken ud efter brug. Ved gentagne brug kan det frigøre tungmetaller og kemikalier, der kan påvirke hormonbalancen. Flaskerne med mærket PET kan ikke rengøres med almindelig .

Produktionskoder og datomærkninger på plastflasker tilføjes nemt. Vores udvalg af blæktyper sikrer tydelig kodning og mærkning på alle overflader. Den største bekymring med genbrug af plastflasker er ikke , at plastik vil udvaskes ud skadelige kemikalier , snarere det, men bakterier vil vokse i flasker. PET-plast i sig selv er sundheds- , men når varmede det bliver udsat for bakterier. For at opsummere: Du bør ikke vælge plastikflasker med mærkningen og 7. Så undgår du de mest helbredsskadelige plastikker!

Jeg havde ingen anelse om, at der fandtes en mærkning på plastikprodukter, som fortæller, hvilken type af plastik det er. Jeg synes, at det er vigtigt, at den her information . PC- eller ikke- mærket -plastik.

En blandet gruppe af plaster, som både indeholder farlige og ufarlige typer. Blandt andet bioplaster, som ikke er helbredsfarlige. I ved tilmelding af emballager med primær mærkning , får varemærketilladelse (licens) til at trykke. Genbrugsflasker bør ikke bruges til andet end det, de er beregnet til, og i særdeleshed bør de ikke anvendes til andet end fødevarer.

Det gælder både glasflasker og plastflasker. Der findes flere forskellige typer plast. Fælles for dem er, at de er lavet af olie, mens der er stor forskel på, om de kan genbruges og hvordan. Det kan være meget svært at se forskel på plast.

Men heldigvis bliver flere og flere plastprodukter mærket , så man kan se, hvilke slags plast det er lavet af. Mærkningen består både et . Prøv, om du ikke kan finde mærket på din shampoo-flaske derhjemme. Ting som er lavet af plast-typerne PE-HD og PP, kan man genbruge. De to slags plastik bruges til for eksempel shampoo-flasker og bøtter til is.

For at man kan genbruge plasten, skal den være ren. Det vil sige uden madrester og sæbe. Dette mærke finder du ofte støbt ind i bunden af din plastflaske.

De fleste danske plastflasker er af denne type, og i Danmark indgår de typisk i pantsystemet. Dette symbol finder du blandt andet på din telefon og gerne efterfulgt af fire cifre.

Bogstaverne står for Conformité . Plastik kalder man også for plast, og det bliver fremstillet af råolie eller naturgas. Man bruger først og fremmest plastik til emballage. Noget emballage, såsom plastikflasker , bruger man mange gange. Andet, såsom plastposer omkring ma bruger man kun én gang.

Her er det plastikken PVC. Plastflasker og –dunke indsamlet sammen med flasker og husholdningsglas i et. Det er en forkortelse af det . Analyse af mængdevolumen for plastflasker og -dunke i dagligvarehandlen i. Renordvest vurderer endvidere, at en mærkning af plasten vil kunne fremme.