Mængdeberegning skema

Al hvormeget svovl angivet i gram skal der bruges og hvor mange gram aluminiumsulfid kan man fermstille. Et beregningskema er et skema hvor man ud fra skemaet kan regne masse, molare masse eller mol. Den aktuelle koncentration er lig med den aktuelle stofmængde divideret med blandingens volumen. Indholdet af stoffet A, i af totalmassen.

Gasser er svære at veje af, derfor må man bruge andre midler. Volumen ppm kan beregnes ved at .

Heldigvis – når der er tale om ideale gasser – fylder et mol af en gas altid det samme ved samme tryk og temperatur. V er volumen gas i liter. Transcript of Kemisk mængdeberegning. Forbrændingsreaktion for octan (C8H18) Ved forbrænding skal der altid bruges luft også kaldt dioxygen (O2) i kemiens verden.

Og ved forbrænding dannes der altid. Carbondioxid (CO2) og vand (H2O). Først laver vi et reaktionskema, . Vi mener sulfi når vi siger sultat i opgave c.

Vi ser et eksempel, som handler om, hvor meget dioxygen der skal bruges til at forbrænde en druesukkertablet på g. Vi bruger som eksempel reaktionen for omdannelsen af glucose til carbondioxid og ethanol fra forrige afsnit. Nedenunder laver man tabellen med tre rækker og en kolonne for hvert stof i skemaet – plus en til symbolerne. Det kommer til at se sådan ud: . Brug denne beregner til mængdeberegning for et atom eller molekyle. Du kan hurtigt udregne molarmassen ved hjælpe af denne beregner. Fysisk konstant, angiver antal af molekyler eller atomer i et mol af et stof.

Mol forholdt mellem de stofmængder der indgår i det afstemte reaktionsskema. I denne opgave bliver du ført, trin for trin, gennem udfyldningen af skemaet til mængdeberegning. Der er flere felter der skal udfyldes for hvert trin.

Du kan eventuelt tjekke et felt for sig, ved at klikke på fluebenet udfor feltet. Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (skema for hvert forløb). Molarmasse og mængdeberegning.

Læst: Skabelon om rapportskrivning. Stofmængde, molare masse . Monier brochurer og oplægningsvejledninger.