Lys bølgelængde

Det er normalt defineret som elektromagnetisk stråling med bølgelængder mellem 4og 7nanometer, det vil sige mellem det infrarøde og det ultraviolette. Vores øje kan kun se en lille del af spektret, nemlig den del, vi kalder for synligt lys. Ved lavere energier findes radio- og mikrobølger, hvorimod røntgen- og gamma-stråler har højere energi end synligt lys.

Stjerner udsender en del energi i andre . Lys er andet end synligt lys.

For mig er lys et elektromagnetisk felt, som har en høj frekvens (det vil sige en lille bølgelængde , red.). Jeg kender ikke en hårfin grænse for, hvornår vi ikke længere kalder elektromagnetisk stråling for lys , men det ligger ud i grænserne ved UV- lys og infrarødt lys. Det vil sige at lys er i familie med radiobølger, mikrobølger og varmestråling= infrarødt lys , men disse bølger har alle en bølgelængde , som er længere end det synlige lys. Det betyder også, at de har en lavere energi, men naturligvis skal man passe på mikrobølgeovne og varmeapparater. Solens hvide lys indeholder et . I dette afsnit fortælles om lys opfattet som bølger.

Der vil blive redegjort for begreberne bølgelængde , svingningsti frekvens og sammenhænge mellem disse.

Endvidere vil der blive redegjort for hvordan man kan bestemme bølgelængden af lys ved hjælp af et optisk gitter. Frekvens er omvendt proportional med bølgelængden , hvilket betyder at jo højere bølgelængden bliver, desto lavere bliver frekvensen og omvendt. For elektromagnetisk stråling kan man dele de forskellige former for stråling op efter bølgelængde.

De laveste bølgelængder er gammastråling, almindelig synlig lys har en . Beregn bølgelængden af det udsendte lys ? Energien afhænger af bølgens frekvens og bølgelængde. Når man kigger på helium udsender stoffet lys med forskellige bølgelængder : Den røde farve ved ca. Foton B har lav energi fordi. Lys optræder i mange forskelligartede bølgelængder.

Lyset kan bedst beskrives som elektromagnetiske bølger. Måling af bølgelængde fra en lommelasers lys ved hjælp af et optisk gitter. Menneskets øje kan se lys med bølgelæng- der mellem 4og 7nm.

Lys består af forskellige bølgelængder. Lys med en bølgelængde på 4nm opfatter øjet som violet lys , mens lys med en bølgelængde på 7nm opfattes som rødt. Sammen- hængen mellem bølgelængde af lys og den farve, som øjet opfatter, ses på .

Jeg besvarer en række opgaver i fysik om bølgelængde og lys. Alger udnytter især det synlige lys med bølgelængder mellem 4nm (blåt lys ) og 7nm (rødt lys ) til fotosyntesen (figur 4-11). Algernes forskellige pigmenter opfanger lys af bestemte bølgelængder. Klorofyller opfanger bedst blåt (ca. 4nm) og rødt lys (ca.

6nm). Fykobiliner opfanger bedst det grønne . Når man belyser en metaloverflade med lys , er der en øvre grænse for lysets bølgelængde mht. Hvordan forklares det ud fra Einsteins model?

De elektroner, som udsendes ved belysning af en metaloverflade, har en kinetisk energi, der afhænger af . En genstands farve afhænger dels af bølgelængdefordelingen for det lys , der rammer den, dels af overfladens evne til at tilbagekaste de forskellige bølgelængder. Selvom farveindtrykket først opstår i bevidstheden, . Lysets nedtrængning i vand afhænger af dets bølgelængde. Det langbølgede røde og infrarøde lys , som varmer vandet op, absorberes i de allerøverste vandlag. Det er det, badende kan konstatere, når vandet i overfladen på stille dage er mærkbart varmere end lidt længere nede.

Det er lys på bølgelængder mellem 3– 7nanometer (nm). Det synlige lys er stråler i den del af det elektromagnetiske spektrum, som det menneskelige øje er i stand til at opfatte. Stråler med bølgelængder , der ligger lige . Her kan du downloade Fysik-opgaven Bestemmelse af bølgelængde for lys og tusindvis af andre opgaver helt gratis! Beskrivelse: Formål: Formålet med rapporten er, at finde bølgelængden for laser farver ved hjælp af et optisk gitter og gitterligningen.

Opgaven er i PDF-format og fylder sid.