Lydmålinger i byggeri

En lydmåling kan dokumentere, at byggeriet overholder kravene i det gældende bygningsreglement. Der er forskellige krav afhængig af typen af byggeri. Kommunen kan stille krav om dokumentation for overholdelse af krav til lydforhold i byggeri.

Hos Sound InVision udfører vi lydmålinger og rapportering i henhold til certificerede standarder inden for orienterende lyd- og støjmålinger, luftlydsisolation, efterklang-, trinlyd- og STI-PA målinger m. Målingsmetoder sker i henhold til bygningsreglementets bekendtgørelser jvnf.

Lydmålinger kan vi også udføre for eksisterende byggeri. Fx undersøge tilstanden ved en ombygning, om det er nødvendigt at sætte . Vi udfører lydmålinger og fremsender rapport til dokumentation. INDREGULERING OG MÅLINGER MED MÅLERAPPORTER -VENTILATION Du kan få et rigtig godt indeklima, . Vi råder over det nyeste lydmåleudstyr, og kan udføre alle typer lydmålinger på akustik og støj, der vedrører institutioner, arbejdspladser eller bygninger. I forbindelse med færdigmelding af nybyggeri, kan vi tilbyde et pakketilbud med trykprøvning, energimærkning og akustiske målinger.

Vi har stor erfaring i at udføre lydmålinger enten pga. De oplukkelige partier sidder henholdsvis i bunden af det udvendige vindue og i toppen af det indvendige og har hver en højde på cm.

Konstruktionen giver en betydelig reduktion af trafikstøjen, når vinduet er åbent. BP Støjmåling løser langt de fleste opgaver med relation til støj og akustik. Ring i dag og hør hvad vi kan gøre for dig. Det holistiske perspektiv udstrækker sig til at indtænke såvel bruger, kunde, økonomi, miljø og øvrige fag i samspillet med akustik.

Vi råder over udstyr og programmer som sikre en hurtig og effektiv afdækning af støjproblemer og relaterede parametre: efterklangsti dæmpning, lydtryk mv. Midtconsult rådgiver om og måler støj, såvel udvendigt som indvendigt. Indenfor støjområdet kan midtconsult hjælpe med såvel beregning som måling af . Elementer af letbeton anvendes i alle former for byggeri , hvor der er krav til lydisolering, og der findes lydtekniske løsninger med letbetonelementer, der kan opfylde kravene i Bygningsreglementet for alle bygningskategorier. Løsningerne er baseret på mange års praktiske erfaringer, lydmålinger og teoretiske . Disse ydelsesbeskrivelser er gældende for mindre opgaver (der ikke er udbudt efter udbudslovens afsnit II). Til disse ydelsesbeskrivelser knytter sig en rådgiveraftale vedrørende mindre opgaver, hvortil der henvises.

Lydisolering i bygninger – teori og vurdering. Claus Møller Petersen, Birgit Rasmussen, Torben Valdbjørn Rasmussen,. Hvordan udføres lydmålinger ? I sager, hvor der er behov for dokumentation omkring hvor meget efterklang der er i rummet, udfører vi gerne lydmålinger. Startpistol gøres skudklar.

Alle døre i rummet lukkes.

Og personer udenfor rummet . Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse med byggeri og plan- lægning. Rådgiverens ydelser og honorering har.