Lindab boligventilation

Tre løsninger – samme resultat. Når du arbejder med decentral boligventilation , vil du opleve, at projekterne sjældent . Quick links – Ventilation. Ventilationsanlæg Skal du bruge et ventilationsanlæg eller villaventilation med varmegenvinding, som i daglig tale kaldes et Genvex anlæg, så tilbyder BilligVentilation.

Lindab er nu certificeret.

Boligventilation : et sundt indeklima betyder noget. På grund af myndighedernes krav til energibesparelser bliver vores boliger tættere og tættere. Dette gør at der stilles højere krav til boligens indeklima for at undgå skader på boligen , der forårsages af alt for høj luftfugtighe som kan medføre skimmelsvamp. Det sværeste indeklimamæssigt er at kontrollere temperaturen i bygningen.

Lykkes det, er mange problemer løst. Jo mindre temperaturen varierer fra anbefalet temperatur, des bedre er det. Men det er umuligt at fastholde en konstant temperatur.

Kategori A svarer til, at temperaturen svinger minimalt og ved B . De tilbyder et bredt udvalg af funktionelle, enkle og miljøvenlige ventilationsløsninger til erhvervsejendomme og boliger. Indreguleringsspjæld PRA 5for regulering og måling af luftmængde ( irisblænde). Vi føler os bedre tilpas og får større overskud.

De typer ventilation vi møder i boligen. Der skelnes mellem naturlig ventilation , mekanisk ventilation og mekanisk udsugning: ▫ Ved naturlig ventilation sker luftudskiftningen i boligen gennem udeluftventiler, aftrækskanaler og tilfældige utætheder i klima-skærmen. Det er vigtigt med god ventilation , hvis indeklimaet i boligen skal være så godt som muligt.

Dårlig eller utilstrækkelig ventilation er nemlig med til at danne fugt, varierende temperaturer og forhøjet energiforbrug. Det kan derfor være en god investering at renovere eller udskifte et ældre ventilationssystem. Et godt indeklima i boligen er et godt udgangspunkt for familiens sundhed og velvære. En væsentlig faktor i indeklimaet er frisk luft.

Den energirigtige bolig er tæt og velisoleret, hvilket gør det endnu vigtigere at frisk og iltholdig luft tilføres efter behov. Løsningen er et ventilationsanlæg, som sørger for at tilføre den friske luft, . Kravene til reduktion af energiforbrug . Mere energieffektiv ventilation ? Erhvervslivet bruger rigtig mange kilowatttimer og.

Her kan du købe alt hvad du skal bruge af produkter til at sikre en optimal ventilation til boliger. Skal du installere et helt nyt boligventilationsanlæg eller Genvex anlæg og skal bruge et .