Leca fundamenter

Vi modtager dagligt mange spørgsmål til vore produkter og deres anvendelse og i erkendelse af, at mange spørgsmål er enslydende, har vi samlet disse samt svarene hertil. Herunder ses de oftest stillede spørgsmål vedr. Eksempler på linietab ved yder- vægsfundamenter. Fundamentet skal sikre et stærk, stabil og varmeisolerende grundlag for opførelsen af bygningen. Du kan læse mere om projektering og udførelse af fundamenter i menuerne til venstre.

Her får du gode råd til brug af leceblokke ved opmuring af fundamenter.

Læs om de gode råd online, eller print folderen der handler om opmuringen med letklinkerblokkene. Vi handler med såvel private som erhverv. Lecablokke fra FC Beton leveres direkte til byggepladsen. Se de billige priser på køb af leca blokke hos FC Beton her.

Letklinkerblokke, som også er kendt under betegnelsen LECA Blokke, har været anvendt i byggebranchen gennem mange år. Blokkene har hovedsageligt været anvendt til fundamenter og indvendige vægge, men som udfald af letklinkerbetonens gode isolerende egenskaber, anvendes letklinkerblokkene i dag også til . Leca Rilleblokke benyttes til opbygning af fundamenter , vægge og mure. Rillerne i blokken bruges til at ilægge armeringsjern, til forstærkning af opbygningen.

Hej LDS Jeg skal have lavet noget fundament til et drivhus og senere et skur. Jeg har aldrig gjort dette før men det skræmmer mig. Ved industribyggeri opbygges gulvkonstruktionen normalt direkte som terrændæk på bæredygtig jord. Linjetab er beregnet i henhold til DS 418. Af hensyn til interpolation er linjetabsværdier angivet med decimaler.

Der kan interpoleres lineært over terrændækkets U-værdi og logaritmisk over bagmurens lambda værdi. Når du skal igang med at lave et fundament får du brug for enten lecablokke eller fundablokke. Leca – og fundablokke er to meget forskellige materialer, som hver især har gode kvaliteter. Tryk læs mere og se udvalget herunder: Fundablokke.

Fundamenter opføres på forskellige måder afhængig af, hvordan underlaget er. Sætningsrevner i huset kan skyldes, at der er problemer med fundamentet, hvor løsningen kan være at støbe et nyt fundament under det gamle. Scan isoblok er enr termoblok med EPS-isolering.

Blokkene kombinerer formur, isolering og bagmur i én blok, hvilket gør arbejdsgangen væsentlig nemmere og billigere. Det er en sandwichblok, hvor isoleringskernen er .