Lavfrekvente lyde

Et stigende antal danskere er plaget af lavfrekvente lyde , og typisk kommer de fra ventilatorer, varmepumper, kompressorer og vindmøller. Ofte er det lavfrekvente område et grænselan hvor lyd kan føles fysisk, men lydforskere på Aalborg Universitet har gennem tiden haft lejlighed til at måle og optage . Ny forskning viser, at lavfrekvente lyde som støj fra vindmøller giver forandringer i øret, som indikerer risiko for permanente skader. Når vi står til en koncert, hvor musikken vælter ud af højtalerne, så kan det mærkes i ørerne.

Men ud over de lyde, som øret godt kan høre, så findes der også lavfrekvente lyde , som kan påvirke øret.

I et nyt studie har forskere undersøgt, hvordan 21 . Kilde: Aalborg Universitet. Lavfrekvente lyde betegnes normalt som frekvenser fra Hz til 2Hz. Er du én af dem, som føler sig generet af dybe lyde ? Mange hører typisk lyden som buldrende eller rumlende, og mange nævner udtrykket ”en lastbil i tomgang”. I mange tilfælde er det ikke indlysende, hvor lyden kommer fra.

Der er ingen tvivl om, at en del af de mennesker, der føler sig generet af en ubestemmelig lavfrekvent støj, rent faktisk hører ganske almindelige lyde , som så måske virker mere generende på dem end på andre.

De typiske lydkilder til denne lavfrekvente støj er kompressorer, pumper, kedler, ventilatorer og . Lyd med frekvenser under Hz kaldes infralyd. Imellem de højfrekvente og lavfrekvente lyde har . Nogle mennesker er mere følsomme over for lyde end andre. De høre lavfrekvente lyde og gik amok derfra. Hvad betyder det, hvis du konstant er plaget af lavfrekvente lyde ? I Danmark har nogle klaget over lavfrekvente lyde , og der er bl.

Mange af de lavfrekvente lyde kan lige præcis eller tydeligt høres. De er som en vibrerende brummen fra en fjern motor i baggrunden, og de nedbryder mennesker, fostre og børn. De både generende og skadelige virkninger af lavfrekvent støj rammer flere og flere, fordi vores motor-teknificerede samfund breder stadig flere . Selv om lav støj inden for hjemmets fire vægge ikke kan sammenlignes med udfrakommende, høj støj eller den lavfrekvente støj, kan den daglige lyd af diverse husholdningsapparater være til . Ekkolokalisering betyder, at dyret afkoder ekkoet af sine egne lyde.

Målet er at få løst mysteriet om de lavfrekvente lyde , som driver flere mennesker til vanvid. Højfrekvente lyde har en kort bølgelængde, men . Endvidere tyder meget på, at der udløses hormonelle virkninger af lavfrekvente lyde på sovende individer, der ikke vågner, men hvor søvnkvaliteten påvirkes.

Samtidig kommer der blodtryksstigninger. Alt dette kan ved længere tids udsættelse (måneder til år) føre til varig blodtryksstigning og hjertekarsygdomme. Nils Berthelsen kan høre lavfrekvente lyde , som kun de færreste mennesker kan høre.

Men lydene er til stor gene og kan måske også ødelægge helbredet – ikke bare hans, men også alle dem, der udsættes for lydene uden at kunne høre dem. Men selv om over af befolkningen og deres dyr får helbredsgener af lavfrekvente lyde , og over af befolkningen får helbredsgener af radiofrekvente signaler, så holder Sundhedsstyrelsen og Miljøstyrelsen fast i de høje grænseværdier. Mon Miljøstyrelsen har fulgt med i den militære infralydforskning i USA, samt i de . Det er formentlig en teknik svarende til den, som Alasdair Philips, Powerwatch, anvender i en Elektrosmog Detektor, . Et signal på Hz kan kun høres meget svagt, da det ligger lige over den nedre grænse for den menneskelige hørelse, som er på Hz. Lignende lavfrekvente lyde frembringes også af vindmøller og .