Lavfrekvent støj helbred

Vindmøller kan larme så meget, at naboer til vindmøller har ment, at støjen påvirkede deres helbred. Vindmøller udsender såkaldt lavfrekvent støj (10- 1Hz) og infralyd (4-Hz). De lyde, vi mennesker kan høre, ligger . Måske skyldes det, at du ikke har kendskab til Aalborg Universitets forskere, der for ikke så længe siden kunne dokumentere den lavfrekvente støj fra denne type vindmøller, der ifølge forskerne truer både helbred og nattesøvn hos dem, der bor inden for to-tre kilometer fra møllerne.

Den lavfrekvente støj er . Er du én af dem, som føler sig generet af dybe lyde?

Mange hører typisk lyden som buldrende eller rumlende, og mange nævner udtrykket ”en lastbil i tomgang”. I mange tilfælde er det ikke indlysende, hvor lyden kommer fra. Få mere viden om støj og helbred , støjpartnerskaber, støjdæmpende vinduer og den nationale strategi for vejstøj. Vindmøller støjer, og derfor er der krav om en vis afstand til naboer samt til vindvindmøllernes støjniveau. Danmark sætter også grænser for den lavfrekvente støj.

Sig nærmer tiden, og det bliver spændende! Mariana har fortalt at hun har de seneste resultater fra deres forskning med. For dem der har meldt Interesse,.

SygdoKræftens Bekæmpelse store undersøgelse af vindmøllestøj hos naboerne til vindmøllerne vil ikke kunne bruges. Det siger blandt andet undersøgelsens leder. Borgmesteren mente ikke, han kunne give borgerne . Støj antages at kunne skade helbredet på to forskellige måder. Udsættes en gravid kvinde for lavfrekvent lyd (≤ 5Hz) trænger lydbøl-. Helbredseffekter af støj i arbejdsmiljøet, der ikke har med høretab at gø- re, antages at opstå som konsekvens af stress efter udsættelse for støj.

Undersøgelse i to canadiske provinser viser, at naboer til vindmøller nok er irriterede over støj , skyggevirkning og blink, men at støjen ikke gør dem syge. Et andet eksempel er arbejdsplader, institutionsmiljøer og indendørs byrum, hvor mange mennesker er samlet i åbne miljøer uden tilstrækkelig støjhåndtering. Andre nye kilder til støjforurening er f. Selv om konsekvenserne af . Af Kristian Mørk Andersen. Men siden hun slog sine . Charlotte Vestergaard troede egentlig, hun var den eneste i kvarteret, der var plaget af en dyb rumlen. Hvad ved vi videnskabeligt om støj og helbred ? Vi ve at vindmøller støjer, og at al støj af en given styrke og over en given tid er helbredsskadelig.

Danske forskere viser i førende tidsskrift, at store vindmøller støjer meget mere end mindre møller. Resultaterne skærer sig ind i aktuel og stormfuld debat om store vindmøller i Danmark. Det er påvist, at søvnforstyrrelser har en negativ indvirkning på helbredet og med endnu flere vindmøller, som kan spolere min nattesøvn, frygter jeg for mit, mine børns, børnebørns og alle mine naboers helbred.

Jeg føler, at risikoen ved påvirkning af lavfrekvent støj , en sundhedsrisiko – som der ikke bliver . I forhold til den lavfrekvente støj , der har været kilde til stor debat, er rapportens konklusioner, at lavfrekvent støj kan forekomme, men at den lavfrekvente støj fra vindmøller er svagere end mange af de andre lavfrekvente støjkilder, som vi omgiver os med i vores dagligdag. Når det gælder støj generelt, viser . Livets kvalitet, opvækstens forløb og barnets muligheder må også ses i lyset af, at i Danmark findes ikke mere et område, som er fri for lavfrekvent støj. De gamle kinesere kendte. Undersøgelsen fandt – i god overensstemmelse med tidligere empiriske resultater -, at personerne beretter om gener og påvirkninger af helbred og velbefindende, . Det drejer sig ikke om, at vi ikke vil have vindmøller.

Nu har også en ny stor dansk undersøgelse afkræftet, at der er grund til at frygte, at vindmøllestøj er skadelig for menneskers helbred. Når man sammenligner nye, store vindmøller med ældre, store vindmøller har førstnævnte en relativt lavere andel af lavfrekvent støj.