Lavfrekvent støj fra store vindmøller

Lavfrekvent støj fra store vindmøller. Tidlig version også kaldet pre-print. Link to publication from Aalborg University. Citation for published version (APA):.

Danske forskere viser i førende tidsskrift, at store vindmøller støjer meget mere end mindre møller.

Resultaterne skærer sig ind i aktuel og stormfuld debat om store vindmøller i Danmark. Naboskab til store vindmøller kan for nogle få være forbundet med visse gener. Det gælder også støj fra vindmøller. Støj er lydbølger, der har større eller mindre styrke, som måles i decibel (dB). Vindmølleflygtninge: De kan ikke sove og flytter eller køber sommerhuse for at komme væk fra de store vindmøller.

Borgerlige politikere ønsker bedre beskyttelse til naboerne og vil have kigget reglerne igennem. En voksende bekymring i befolkningen for, at store nye vindmøller skulle påvirke omgivelserne med betydelig mere lavfrekvent støj end oplevet med de kendte mindre vindmøller. En konkret sag ved Testcenteret på Høvsøre, hvor naboer var generet af lavfrekvent støj.

Generel mangel på viden om . Varmepumper, vindmøller og kompressorer er blandt de typiske kilder til lavfrekvent støj , som lydforskerne på Aalborg Universitet opsnapper med deres måleudstyr, skriver Ing. Ofte er det lavfrekvente område et grænselan hvor lyd kan føles fysisk, men lydforskere på Aalborg Universitet har gennem . Undersøgelsen viser med al ønskelig tydelighe at vindmøller i dag opstilles alt for tæt på naboerne! En rapport fra Aalborg Universitet viser, at store møller udsender forholdsmæssigt mere lavfrekvent støj end små møller.

Jeg bor km fra en stor. Det hævdes ellers ofte, at støjen fra små og store . Lige udenfor naboens hus må støjen fra nye vindmøller ikke oversige dB( A). I tættere bebyggelse dog højst dB(A).

Det svarer til lyden af sagte tale eller hvisken. Begreberne infralyd og lavfrekvent støj fører jævnligt til debat i pressen. Vindmøllestøj adskiller sig ikke væsentligt fra andre støjkilder . Omfattende analyser af støj fra 2vindmøller afliver myten om, at store vindmøller udsender forholdsmæssigt mere lavfrekvent støj end små.

Reglerne om lavfrekvent støj trådte i kraft fra 1. I Danmark og i udlandet medfører opstilling af store vindmøller af og til negative reaktioner fra borgerne i lokalsamfundet. Dette kan forhindre eller forsinke planlagte projekter til udnyttelse af vindkraft. En af grundene til protester mod vindmøller er frygt for negative effekter af støj , specielt fra lyde i det lavfrekvente område.

Store vindmøller udsender ikke mere lavfrekvent støj end de gamle. Det er en myte, fastslår ny rapport. Det fastslår et grundigt studie af støj fra vindmøller, som netop er . STØJ: En stor undersøgelse skal klarlægge, om vindmøller giver sundhedsproblemer.

Men flere foreninger advarer om,. Det drejer sig om, at vi vil være fuldstændigt sikre på, at kommunen ikke kommer i klemme, hvis det viser sig, at der er problemer med lavfrekvent støj. Danish Sound Innovation Network DTU Compute, Section for . De gør dig ikke syg direkte, men alligevel kan de store vindmøller sagtens få dit hoved til at dundre og ruinere din nattesøvn.

Udkastet til ændring af bekendtgørelsen om støj fra vindmøller har været i offentlig høring fra den 3. Miljøstyrelsen finder, at en grænseværdi på dB giver en god beskyttelse mod lavfrekvent støj fra.