Lar anlæg

Læs om de forskellige projekter, der er i gang. Dimensionering af LAR-anlæg. Rørcenter -anvisning 0- Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund er et nyt fælles . Det dækker over et princip.

LAR – Lokal Afledning af Regnvand.

Der skal være olieudskiller i tilknytning til bassinet. Ved brug af bassiner er det muligt af få ca. Rørcentret på Teknologisk Institut arbejder hele tiden for at udvikle og præsentere nye og multifunktionelle løsninger til bæredygtig regnvandshåndtering – også betegnet Lokal Afledning af Regn ( LAR ). På denne hjemmeside præsenteres der de løsninger, som vi p. Følgende ledningssignaturer gælder for ledninger: Grøn = Fællesledninger. Rød = Spildevandsledninger.

Blå = Regnvandsledninger. Administrationsgrundlaget .

Mar LAR : Lokal Afledning af Regnvand. Mange gode LAR -løsninger. Der findes en hel vifte af forskellige LAR -løsninger, man kan benytte sig af – alt efter hvad der i den konkrete situation er muligt og attraktivt.

Hvis der falder nok regnvand på ens grun kan man selvfølgelig også kombinere dem. Folderen ”Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund” er et fælles grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til nedsivning af regnvand på egen grund. Du kan downloade anvisningen i boksen til højre. I anvisningen kan du læse om hvordan tagvand og vand fra terrasser og lignende kan nedsives sikkert . Af lovbemærkningerne fremgår yderligere, at vejmyndigheden ved administration af loven må tage hensyn til blandt andet klimamæssige forhold.

I Aalborg Kommune skal anlæg til lokal håndtering af regnvand dimensioneres for, hvad der svarer til en 10-års regnhændelse ((T10). Nedsivningen på de enkelte parcelhusgrunde kan forventes accepteret dimensioneret efter en hyppigere forekommende regnhændelse (T2), . Lokal afledning af regnvand på ejendomme i Allinge på Bornholm har reduceret overløb af spildevand til Østersøen og givet el-besparelser på pumper. Information og forventningsafstemning med borgerne er afgørende for accept og ejerskab . Under mit arbejde rundt i Danmark fotograferer jeg løbende anlæg med LAR og andre anlæg med vand. Jeg udvælger eksempler på specielt seværdige anlæg med anvendelse af regnvand.

Her vises en række eksempler på LAR i Danmark. Vi udfører ikke TV-inspektion for private.

Få styr på regnvandet med LAR. Vores erfaring med boligområder, regnvand og jord gør at vi kan få funktionelle anlæg og anlæg der giver nye oplevelser til brugeren. LAR anlæg hænger sammen med jordhåndtering og digitale modeller.

Til håndtering af volumner, afgravning og påfyldning anvender vi Quicksurf. Vores tekniske niveau er højt, og vi forstår . Formålet er klimasikring samt aflastning af kloaksystemet.