Lambda værdier

Derfor er deciderede isoleringsmaterialer bl. Lavest er IsoPearl Grey med en lambdaværdi på og papiruld har den højeste lambdaværdi på 38. Der er dog også en stor forskel på prisen på disse materialer, hvorfor . Nye isoleringsmaterialers lambda – værdier. Isoleringen er produceret af Kingspan, .

Produk- terne på listen er underlagt en tredjeparts kontrol- ordning. Den dækker alene produkter fra foreningens. Der er forskel på isoleringsmaterialers varmeledningsevne, og hvor godt de isolerer. Hvordan foregår varmetab. Hvilke materialer isolerer.

Metaller leder varmen godt. Jo lavere lambda -værdien er, jo bedre isolerer materialet. ISOVER har udviklet en ny lav- lambda isoleringsskala, der er tilpasset fremtidens krav til lave U- værdier.

Opnå tyndere konstruktioner og større nettoareal. Mere alternative isoleringsmaterialer, såsom hørisolering og papiruldsisolering, har ligeledes en lambda-værdi på omkring 0og isolerer dermed stort set lige så godt som de traditionelle mineraluldsprodukter. U- værdier for terrændæk med gulvvarme – EPS og XPS kvaliteter og tykkelser. For at kunne beregne, hvilken energiklasse bygningen lever op til, er der flere faktorer, som spiller in fx isolering i loft, gulv, vinduer, valgte varmekilder, installationer mv.

Eksemplerne på de følgende sider giver mulighed for at foretage en direkte . Varmeledningsevnen er en materiale-egenskab, og den betegnes med det græske bogstav, λ ( lambda ). Det gælder derfor om at få så lave værdier på de enkelte dele som muligt. I de fleste isoleringsmaterialer findes der ingen egenkonvektion, dvs. Vi har arvet en kælder, hvor alle ydervægge er indvendigt isoleret med mm rockwool i et lægteskelet. Ikke alle materialer isolerer jo lige godt ! Værdier for forskellige materialer kan findes i tabeller ! Som i en serieforbindelse i strømmens verden må flere lag isolering kunne forøge den samlede. Træul træspåner, høvlspåner.

Listen gælder, såfremt der ikke kan bestemmes værdier for det pågældende produkt, som var gældende. I et vindue eller en væg indgår flere materialer med forskellige lambda – værdier – de regnes sammen til konstruktionens samlede u-værdi. PIR-skum – det er meget, meget tæt i strukturen og bruges eksempelvis til isolering af rør, tanke, blokke og tekniske .

Stillestående luftlag har også en betydelig isoleringsevne, som når sin maksimale værdi ved en . Lambda værdi og 7kulilte i forh. ISOVER lav- lambda skalaen byder på følgende isoleringsværdier: 3 3 og 30. Med en lavere lambda -værdi er det muligt at opnå en lavere U-værdi med den samme tykkelse isolering.

I fysik er specifik varmeledningsevne eller specifik termisk konduktivitet, k, en stofegenskab, som indikerer stoffets evne til at lede varmeenergi. Papirisoleringens lambda-værdi er en klasse 38.