Krav til isolering ved nyt tag

Når du skal skifte tagbelægningen på et hus, reparere rådne spærdele eller skifte hele tagkonstruktionen, er der ofte krav om, at der skal efterisoleres. Det er vigtigt at overveje om den opgave, du skal udføre, er en udskiftning, ombygning eller reparation af en bygningsdel. Læs om forskellene her: Udskiftning. Hvis den isolering , du allerede har eller ønsker at bruge, er af en anden type, skal der tages hensyn til det.

Tjek med en fagman hvad kravet så er.

En af de største gevinster, du kan hente hjem på varmeregningen, er at efterisolere loft og tag. Krav til efterisolering træder bl. Visse arbejder som indblæsning af isolering og isolering af taget udefra bør dog under alle omstændigheder udføres af fagmænd. Hvilke lovkrav gælder for.

Kan du selv efterisolere dit tag? Efterisolering af loft Krav om energirenovering ved nyt tag? Huset på 1mhar loft til kip med 1mm isolering.

ROCKWOOL anbefalede minimumstykkelser for isolering. Vær særlig opmærksom på at krav er fastsat efter rummets opvarmning. At føre et vandret loft til kip er et omfattende arbejde og kræver bl.

Således vil eksempelvis en lokal tætning af utætheder i tagdækningen ikke udløse krav om efterisolering af taget. Nybyggeri kræver byggetilladelse fra kommunen, og også her skal bl. Opfyldelsen af de nye krav til isolering skal kunne dokumenteres, ved at der udarbejdes energirammeberegninger for husets samlede . Når du bygger nyt , er der klare regler for blandt andet isolering , som skal følges.

Der er samtidig en række specifikke krav til varmeisolering, som gælder for forskellige rum og konstruktioner. Kravene til isolering når det gælder renovering af f. Det betyder, at man skal overholde de krav som gælder i bygningsreglementet, når der, i forbindelse med ombygning og renovering, foretages en udskiftning af gulv, ydervæg, døre, vinduer eller tag. Energitjenesten anbefaler, at der om muligt anvendes 3mm isolering på loft og i tagrum. Det er bedre at isolere lidt ekstra, når man er i gang, end at risikere at skulle efterisolere igen om nogle år. I forbindelse med renovering af taget, stiller bygningsreglementet krav om, at der efterisoleres så der er ca.

Bygningsreglementet udstikker de forskellige krav til konstruktioner og materialer, ventilation og fugtforhol brandforhold og isolering. Nyt tegltag eller tilsvarende.

Nyt stålpladetag ovenpå gammelt rag af tagpap eller fibercementplader. Regler for enfamiliehuse: Den berørte konstruktion. Eksempel på ombygningsreglerne. For de fleste husejere tager beslutningen om et nyt tag lang tid.

Og der er unægtelig også mange ting, man skal være opmærksom på. Her vil vi prøve at beskrive, hvad man skal tænke på, før man køber et nyt tag. I bygningsreglementet er der en del overordnede krav til . Hvad er der af love og regler? Vi tilbyder gerne en gennemgang af dit tag ! Kontakt os for at høre mere omkring, hvad vi kan tilbyde af tagløsninger eller for et uforpligtende tilbud. Isolering : Overvejer du at optimere isoleringen i dit hjem?

Der er rigtig mange boliger, der ikke lever op til de krav omkring isolering , der bliver stillet for de huse, . Har dit tag brug for en tagrenovering, og måske et helt nyt tag ? Tagbelægning har en leveti og derefter er man nødt til at udskifte det. Vi er beliggende i Snaptun nær Juelsminde, Horsens og Vejle, men vi servicerer kunder . Ved isolering af færdige konstruktioner er der ikke krav om, at man skal opfylde Bygningsreglementets krav for isoleringsevne. Kan jeg lægge nyt tag på min garage og udnytte fradraget?

Energirammen omfatter her varmt van opvarmning, ventilation samt køling, men ikke, toltalforbruget, eksempelvis lys og hvidevarer. De konkrete krav til isolering for et BRhus er følgende: Gulv: 3til 400mm. Vægge, let konstruktion: 3mm, Hulmur tung konstruktion: 2mm.