Kræftens bekæmpelse vindmøller

Kræftens Bekæmpelse har forskningsmæssig erfaring med . Sådan lyder beskeden fra seniorforsker Mette Sørensen, der står i spidsen for projektet. Vores studie er ikke et resultat, som . Møllestøj kan opleves som irriterende. Der udtrykkes stigende bekymring for om der kan være helbredseffekter af vindmøllestøj.

Vi ved andre støjkilder såsom trafikstøj er forbundet med negative helbredseffekter.

I forhold til vindmøller er der meget begrænset viden. Vi har fået penge gennem Ministeriet for Sundhed og . Borgmesteren mente ikke, han kunne give borgerne et ordentligt svar på, om lavfrekvent støj fra vindmøller er skadeligt. Hvad er det egentlig med de . Usikkerheden om, om støjpåvirkningen fra vindmøller kan være sundhedsskadelig har fået en mængde kommuner til at indstille godkendelsen af nye vindmølleprojekter. Lokal modstand har bremset flere vindmølleprojekter i Viborg Kommune, fordi de mener, at vindmøllerne udgør en helbredsrisiko.

Af Emilie Jensdóttir Carlsen. En registerundersøgelse har .

Tak for din henvendelse af 25. I de senere år er der kommet øget fokus på vindmøllestøj i debatten om vindmøller , idet nogle . Denne forventning bygger jeg på hidtidig forskning, der bedst . Selv på en kilometers afstand. Henrik Møller forventer, at . Magasin du Nord på Kongens Nytorv. Undersøgelse skal vise, om vindmøller er farlige.

Fremover vil der ikke være tobak på hylderne. RESUMÉ Antallet og størrelsen af vindmøller er steget markant i løbet af de seneste årtier. Forskning har fundet, at trafikstøj øger risikoen for alvorlige sygdomme, som hjertekarsygdom og . Forskningen tager udgangspunkt i den stigende bekymring i samfundet for eventuelle negative helbredseffekter af støj fra vindmøller.

Den endelige rapport endnu ikke offentliggjort. Rapporterne bliver offentligt gjort her. Men undersøgelsen vil ikke give sådan et svar, lyder det fra den ledende forske . Læs mere om trafikstøj her. Verdenssundhedsorganisation (WHO) er ligeledes i gang med undersøgelser, der skal . Et enkelt studie er ikke nok til at drage endelige konklusioner.

At vindmøller må stå stille, fordi el-selskab ikke kan aftage strømmen, får ikke politikere til at udsætte beslutningen.

Ny undersøgelse: Ingen klar sammenhæng mellem vindmøllestøj og hjerte-kar- sygdom. Første del af en undersøgelse af, om støj fra vindmøller kan påvirke menneskers sundhe er nu færdig. De fem andre delundersøgelser er på vej.

Vi har læst vidt og bredt, kigget på kort, travet arealet tyndt og læst de mange indsigelser, men jeg kan ikke finde noget, det gør, at vi kan sige nej til, at de to vindmøller bliver stillet op, sagde hun.