Kort over ledninger i jorden

Inden du sætter spaden i jorden , er det en god idé at undersøge, hvad der ligger gemt. Her finder du information om, hvor du kan finde ledninger , så du undgår graveskader. Når du søger i LER, får du en samlet oversigt over ledningsejere i det graveområdet du ønsker.

Han tilføjer, at muligheden for at koordinere arbejdet også vil . Forbered dig derfor altid godt og tjek bla. Hvis du godt vil have en oversigt over de forskellige rør og ledninger på grunden, kan du lave dit eget kort.

Hvilke rør og ledninger kan. Størstedelen af disse bestillinger håndteres automatisk, og du får derfor typisk dine bestillinger inden for kort tid. Hvis du ikke kan finde vores kabler ud fra en ledningsplan, kan vi komme og vise dig, hvor de ligger, før du går i gang med at grave. SE står klar med løsningen i form af en nem og digital løsning til alle, der ønsker et hurtigt, vejledende overblik over , hvor eventuelle ledninger ligger begravet på en given adresse.

Samfundet er afhængigt af en stabil forsyning af el, gas, olie, tele- og internet, fjernvarme, vandforsyning og kloak. Graveskader ved gravearbejder er dyre for entreprenøren og til stor gene . Hvis du står overfor at skulle lave et større gravearbejde, skal du passe på du ikke graver TDC telekabler over. Få hjælp til hvordan du kan undgå det.

I anlægsfasen er vi på ”pletten”, når entreprenøren har brug for eksempelvis afsætning af tracé, højdefikspunkter, ejendomsgrænser og andet, der er vigtigt, når en nøjagtig placering af ledningen er krævet, og vi har en meget kort udrykningstid.

Vi er klar over , at meget uforudset kan ske i anlægsfasen, og dette koster både . Her kan de have deres reder, og samtidig er der let adgang til ledninger , hvor maden flyder forbi konstant. Afpropning ved hjælp af en kort strømpeforing. Registrets formål er at stille oplysninger til rådighed for. Loven gælder for ejere af nedgravede ledninger i jord , jf.

Har man ikke selv et kort med tegninger over grunden, kan man få eller købe et kort hos. I Danmark findes der cirka 750. Tilsammen forsyner disse ledninger det danske samfund med el, gas, fjernvarme, vand og teleydelser, samt aftager spildevand. Hvor vi som samfund har et godt overblik over den infrastruktur, der findes over jorden , dvs.

Hvordan finder jeg ud af, hvor stikledningen ligger? I HMN GasNets kortdatabase kan du se, hvor din stikledning af placeret. Hvor tæt på stikledningen må jeg bygge?

Du må ikke bygge oven på eller i mindre end meters afstand af stikledningen. På denne måde opdager man kablerne før man graver i dem . FOREBYGGELSE AF GRAVESKADER. Hvor dybt ligger ledningerne. Afmærkning af ledninger i jord. Har du behov for at finde oplysninger om kabler og ledninger i jorden , kan du hente ledningsoplysninger her på siden.

Ledningers placering og afmærkning.

Hvis du skal bruge ledningsoplysningerne til at udføre et erhvervsmæssigt gravearbejde i Energi .