Kinnekullerende

Leder du efter kinnekullerende ? Udtrykket stammer fra de første vandrender, der blev. Kan fx udføres i natursten ( kinnekullerende ) eller i beton. En kinnekulle-rende er en vandrende i beton eller natursten, som leder regnvandet fra tagvandsskålen til rendesten eller til en permeable befæstelse, hvor vandet nedsives til faskine.

Se hvad vi kan gøre for at lette vandafledningen i dag.

Kinnekulle is a flat-topped mountain in the county of Västergötlan Sweden, on the eastern shore of lake Vänern. Its highest point is 3m (0ft) above sea level. I baghaven er nedløbsrøret knækket, og vandet ledes via en kinnekullerende til det nærmeste staudebed. Her løber vandet i en rende af beton og marksten videre til det nyetablerede regnbe som er en reetablering af det eksisterende nøkketungebed.

Løsningen tilføjer ekstra vand til de vandelskende nøkketunger,. Farum Græsarmering er en helt ny type græsarmering, som adskiller sig fr. Gammelgårdssten Sienamix er en .

Carl Jacobsens Vej 1 opg 6. Kantblokke og -sten, knækfliser til lave afgrænsninger, lave støttemure. Græsarmeringssten i beton. Kanalblokke i polymerbeton til overfladeafvandinger.

Vandrendeblokke, kinnekullerender i beton. Belægningssten, belægningsklinker i tegl – frostsikre. Her vil det være muligt at etablere opsamling af vandet på fortovet ved at omlægge den yderste flise, så den har fald ind mod huset. Herved etableres en slags kinnekullerende mellem de to yderste fliser, så vandet kan ledes parallelt med vejen til nedløbsbrønde i fortovet, der har forbindelse til separat regnvandsledningen. Eksempel på kinnekullerende.

Vester Voldgade gør det ret ligetil og opsamle afstrømmet regnvand fra tage, fortov og cykelsti uden at det opblandes med vejvand. Afhængig af trafikintensiteten kan det samlede tag- og vejvand renses før udløb til havnen. Der er områder i specielt Indre By . Tagvandet ledes ad kinnekullerender til brede render, opbygget med gennemsivelige bærelag og afsluttet med en belægning af marksten eller betonsten.

Beplantningen er fornyet, der er kommet flere træer og buske og en særlig beplantning i regnbedene, . Nitar korsel ragmand- indab. E rld kdnnakulleronde afb til gift.

NONNEBAKKEN kinnekullerende. Granitchaussésten er en mindre barriere, som giver rystelser og nedsat komfort. Det resulterer i en ujævn belægning.