Jordfæstelse betydning

Søgning på “jordfæste” i Den Danske Ordbog. Find betydning , stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk. I Danmark er der to begravelsesformer: ligbrænding eller jordfæstelse.

Den afdøde skal lægges i en kiste, der enten køres til forbrænding eller sættes ned i en gravet grav. Der findes nogle indviklede regler om gravsætning i et gravkammer på en kirkegård. Det er også i praksis tilladt at overlade liget til .

Sammenligner vi de hellekister, som var så almindelige i overgangstiden mellem bondestenalderen og bronzealderen, med de højgrave, som fik så stor betydning i tiden efter ca. De hænger sammen med den øgede sociale kompleksitet og den . Opslagsordet har også en anden betydning , se begravelse (typografi). Den lokale begravelsesmyndighed kan i særlige tilfælde rykke fristen for jordfæstelse og ligbrænding fra otte til dage uden embedslægens samtykke. Skal fristen forlænges yderligere, skal det . Den almindelige betydning af bisættelse har op til nyere tid været hensættelse i kapel (før jordfæstelsen ) eller kistebegravelse (på stedet eller andetsteds). I forbindelse med tiltagende kremering af de afdøde, er det kommet en spaltning mellem begravelse = kistebegravelse og bisættelse = urnebegravelse.

Godkendelsesattesten skal afleveres til kirkegården eller krematoriet, inden begravelsen ( jordfæstelsen ) eller ligbrændingen kan foretages.

Alt det, der før har givet mening, kan miste sin betydning. Ved en bisættelse forstås en begravelseshandling, der efterfølges af enten kremering (ligbrænding) eller jordfæstelse. Ved en jordfæstelse foregår jordpåkastelsen ved graven og ved en bisættelse foregår den inde i kirken. Dertil er der tradition for, at der er en tekstlæsning fra Bibelen, og at præsten holder en tale eller prædiken. Talen indeholder normalt både en forkyndende del og en personlig del om afdøde.

Der bliver endvidere sunget . Mange bruger bisættelse om en ceremoni med efterfølgende ligbrænding, mens begravelse forbindes med jordfæstelse , hvor kisten med den afdøde. Ordbog over det danske Sprog (ODS) har ud over denne betydning registreret en anvendelse, hvorefter den afdødes kiste anbringes varigt i en kirke eller . Det er altid sognepræsten eller kordegnekontoret i det sogn, hvor den afdøde boede, der skal kontaktes. Det er de uanset hvordan begravelsen skal foregå, og uanset om afdøde var medlem af folkekirken, eller ej. Begravelsen skal finde sted senest otte dage efter dødsfaldet.

Henvendelse om foretagelse af jordfæstelse og om erhvervelse eller fornyelse af gravsted rettes til bestyrelsen for den kirkegår hvor afdødes kiste eller urne ønskes jordfæstet. Hvordan er det med donering af vitale dele – har det nogen betydning at blive begravet som et helt menneske? Ved henvendelse om jordfæstelse af kister eller foretagelse af ligbrænding skal den i § 6. For de kristne betød det jordfæstelser (mens romerne typisk blev kremeret indtil begyndelsen af 2. årh.).

Det er blevet tillagt betydning , at Plinius den Yngre i samme brev skriver, at han personligt forhørte personer, der var under mistanke for at være Christiani. De mennesker, som romerne kaldte Christiani, hvilket vi.

Størst betydning fik den nye vandmølle nok. Den gjorde lykke og frigjorde mange hænder. Med snildt udtænkte konstruktioner.

Krigshøvdingen Hranar fik en jordfæstelse , som var en høvding værdig og blev stedt til hvile i sin egen gravhøj. Mange af egnens folk var i begyndelsen uforstående overfor denne gestus til en. I lyset af opstandelsestroen og på baggrund af troen på Jesu døds frelsesgrundlæggende betydning tydedes lidelseshistorien som den nødvendige, af Gud.

Reuben følte derfor den fulde betydning af det løfte, han på det højtideligste aflagde om, at han ville komme tilbage og forestå Roger Malvins jordfæstelse. Det var bemærkelsesværdigt, at sidstnævnte, der lagde hele sit hjerte i sine sidste or ikke længere prøvede at overbevise ynglingen om, at selv den hurtigste hjælp . For det var netop her, Hans Tausen havde stået foran alteret og talt paven midt imod. Udenfor lå kirkegården, hvor alle de sognebørn, der ikke havde haft midler til at sikre sig en jordfæstelse inde i kirken, lå begravet. Faderens jordfæstelse havde været både storslået og værdig. Den var tilrettelagt som en stærk bekræftelse på slægtens betydning for egnen og dens fortsatte herredømme.

Dødsmessens Dies Irae have tonet skønt. Den efterladte hustru havde allerede med præsten aftalt hyppige messer den første måned efter dødsfaldet. Særlig i Hellas fik det en gennemført og vidtrækkende betydning.

Man opstillede begrebsparret: fysis og nomos og lagde megen. Ismene og Antigone, fanget i en uundgåelig konflikt.