Jernbeton historie

Jernbeton , armeret beton eller monierkonstruktioner er en betegnelse for beton med armeringsjern: indstøbte stålstænger. Jernbeton kombinerer betonens og stålstængernes egenskaber og kan modstå større trækkrafter end uarmeret beton. Hvis armeringen ruster, udvides det, og den ydre beton kan skalle af.

Armeringen gør jernbetonen i stand til at optage træk, hvorved det er muligt at fremstille bjælker og plader i jernbeton. Denne kombination af beton og armering, jernbeton , medførte en revolution inden for arkitektur og ingeniørvidenskab. Der kunne nu laves bjælker .

Bærende konstruktioner helt eller delvist udført i beton benævnes betonkonstruktioner. Typiske betonkonstruktioner er bygninger, haller, broer og dæmninger. Under handelsbetegnelsen Ny Tentor er der siden markedsført et bratafkølet, varmvalset ribbestål. Der må ikke svejses på tentorstål, da styrkeforøgelsen derved går tabt.

Tentorstål bruges som hovedarmering i jernbeton. En betonkonstruktion har normalt indstøbt et par volumenprocent armering i form af jernstænger ( jernbeton ). Disse stænger er afgørende for konstruktionens bæreevne, og konstruktøren skal sikre denne mod betonskader, der kan ødelægge den bærende armering. Dette gøres først og fremmest ved at .

Armeringen er udført af et særlig stærkt stål (spændarmering), der kan tåle en kraftig opspænding, hvorved trækkræfterne ikke tabes, når betonen med tiden svinder. Man kunne måske have forudset det, og det gik da heller ikke godt for de to værfter i Køge, som efter 1. Verdenskrig begyndte at producere skibe støbt beton. Eventyret varede kort, men tilbage står i dag stadig de boliger værfterne fik bygget til arbejderne.

Det nye afsnit af ”En VILD historie ” forgår i Køge og . Facaden blev nu oftere opført i synlig jernbeton , som udover at være bærende i sig selv havde en stor plasticitet, der tillod en bred vifte af former. Den er midt i mit trådskors, fordi der er rigeligt plads og rigeligt armeret jernbeton til at opfylde de tekniske krav. Jeg er inspireret af historiske situationer ( historie er min sande hobby ) hvor det har været en national prioritet at få ditten eller datten gennemført. Med jernbeton kunne man opførede eftertragtedestore glasfacader som curtain walls, hvor den bærende konstruktion i jernbeton står en halv meter bag glasfacaden, se side 144. Man kunne bygge udkragede balkoner, altaner, udkragede halvtag, etageadskillelser (jernbetondæk) samt brandsikre trapper.

Ordet beton er fransk og betegner en kunststen fremstillet af sand og sten, blandet med vand og cement, der er et hærdende bindemiddel. Denne blanding har, med lidt forskellige bindemidler,. Herefter bredte anvendelsen sig hurtigt, og jernbeton er i dag det mest anvendte konstruktionsmateriale i byggeriet.

Initiativtagerne til foreningen var civilingeniør Niels Munk Plum og civilingeniør Søren Rasmussen. Formålet var at virke for undersøgelse og klarlæggelse af teoretiske og . Allerede i kobberværkets tid var der blevet bygget arbejderboliger, og til klædefabrikkens mange arbejdere blev der også opført en række boliger foruden asylskole og spisehus. Brede er et enestående bygningsanlæg placeret i et . The testing of the reinforced beam had a loading of tons in the middle.

I starten brugtes beton især til de bærende dele i pakhuse og fabrikker med videre. Det seks etager høje bygningskompleks blev tegnet og opført af ingeniør Ove Christensen og ragede op over kvarterets . Der pusles i de små haver foran det gamle bådeværft. Det kan man næppe sige om selve bygningens historie. Byggestilen fra de smukke gamle værksteder med de rundbuede. Gammel historie , gammel fortælling.

Primo Levi er derfor ikke til hver . Firmaet drev entreprenørforretning, fabrikasjon av sementvarer og omsetning av bygningsartikler.