Isoleringskrav fladt tag

Materialer til isolering af flade tagløsninger fra ROCKWOOL er veldokumenterede både teoretisk og i praksis. Læs mere om produkter og tagsystemer her. Skal du reparere eller skifte tagpap på dit flade tag , er det en god idé at efterisolere taget samtidig. Du sparer penge og forbedrer indeklimaet.

Bygningsreglementet kræver efterisolering, hvis du renoverer dit tag eller din tagetage. Kravet gælder dog kun, hvis efterisolering kan betale sig.

Tagkonstruktioner med udvendig tag – isolering er som oftest konstruktioner med ringe fald. Faldet skal mindst være 1:4 svarende til mm. Konstruktionen kan opbygges med en bærende konstruktion af beton, stål eller træ. Build up tag konstruktion ill.

Se her hvordan du efterisolerer et fladt koldt tag , også kaldet built-up tag. Den bedste løsning er at isolere taget udefra i forb. Et fladt tag kan i princippet isoleres indefra på samme måde som angivet ovenfor.

En langt bedre løsning er dog at isolere taget udefra i forbindelse med en hovedrenovering af taget. Mindre varmetab gennem taget.

Varmere overflader og mindre træk. Nyt tag og isolering forøger husets værdi. Efterisolering af fladt tag. Ny samlet isoleringstykkelse. Vandansamling i lunke på fladt tag.

Loft i tilgængeligt loftrum. Let ydervæg (skeletkonstruktion) inkl. Massiv ydervæg i tegl, blank tegl udvendig. Ydervægge af porebeton eller letklinkerbeton. Bjælkelag over uopvarmet kælder.

Du kan isolere et fladt tag udefra ved enten at udskifte tagbeklædningen eller lægge nyt tag oven på det gamle tag. Vælger du at udskifte tagbeklædningen, skal den gamle tagbeklædning fjernes, derefter lægges isolering på ca. En helt ny tagkonstruktion kan også komme på tale, hvis du f. LÆS OGSÅ: Sådan vælger du den rette tegl.

Valget af selve den nye tagbelægning er vigtigt, da det selvsagt . Med disse beslag kan man opnå ubrudt isolering rundt i vindueshullet, og det er muligt at montere vinduet i bagvæggen selv ved store isoleringstykkelser. Montage af beslagene kan ske inde fra bygningen. Konsolbelsaget anvendes til understøtning af .

De konkrete isoleringskrav er for BRfølgende: Gulv: 4til 5mm. Vægge let konstruktion: 3mm. Hulmur tung konstruktion: 3mm. Som det vises på tegningen sikrer et solcelleanlæg en særligt lav . Nogle småhuse fra perioden har fladt tag (built-up-tag), men af den samlede parcelhusmængde udgør huse med fladt tag kun. Tagmaterialet afhænger af tagets hældningsgrad.

Ofte anven- des der ved lave hældninger eternitskifer eller bølgeplader, mens der ved hældninger over grader også anvendes tegl-. Dette gælder således, hvis fx et fladt tag ændres til et tag med rejsning. Som noget nyt er der som en frivillig ordning givet mulighed for ved en større renovering eller forandring at benytte ener- girammeberegninger og opfylde krav som for nye bygninger i stedet for at opfylde isoleringskrav til de enkelte bygningsdele. Dette er projekterings-, udførelses-, anvendelses- og produktanvisninger fra Phønix Tag Materialer til professionelle brugere af vores produkter. Bemærk vores ansvarsfraskrivelser her.

Afkryds ønskede afsnit og tryk på ”Eksportér som PDF” eller udfyld formularen og tryk på ”Få tilsendt som tryksag (kopi). Hej Alle Jeg skal til at lave en tilbygning på sommerhuset (ca m2) og lægge nyt tag 🙂 Når vi har fået. Jeg er ved at lave en større ombygning herhjemme, og er nu kommet til taget.

På en del af huset skal jeg have et koldt flat tag med tagpap på 4Xmeter. Halvdelen af dette areal er en tilbygning og den anden halvdelen er en ombygning fra saksespær til et bjælkelag hvorfor tagpappen .