Isolering ovenpå tagpap

Renovering og efterisolering af flade tage med udvendig tagisolering udføres ved at udlægge en udvendig tagisolering oven på det eksisterende tags tagdækning. Links til indholdet på siden. Den nye isolering kan lægges direkte oven på det eksisterende tagpap , hvis taget er i god stand.

Samtidig kiles den nye isolering op således, at der bliver skabt . Hvad er en Tag-på-tag løsning helt præcis?

En tag-på-tag løsning er, når man monterer et nyt tag oven på det gamle. Men hvornår kan man gøre det? Built-up taget er en ældre type træbaseret tagkonstruktion med lav hældning, dækket med to eller flere lag tagpap og i nogle tilfælde afsluttet med et lag flydende. Ved udvendig efterisolering bibeholdes den eksisterende isolering mellem spær og den nye isolering udlægges direkte ovenpå den eksisterende tagdækning.

Den bedste metode til renovering af flade tage med tagpap eller tagfolie er udvendig isolering. Denne kan kileskæres, så det lovpligtige. På kolde tage er det vigtigt at overholde de fugttekniske regler – der skal lægges mindst lige så meget isolering ovenpå , som der er inde i taget.

De kolde tage skal desuden undersøges . Der findes systemer hvor man ligger isolering ovenpå det eksisterende tagpaplag. Og der- ovenpå nyt tagpap. Lidt hulrum fyldes med indblæst granulat). Det kunne være en mulighed for dig, men der skal laves en fugtvurdering.

Men meget tyder på at det gamle lag skal væk, . Når isoleringen er udlagt, monteres den nye tagpap ovenpå , og fastgøres ned gennem isoleringen og ned i det eksisterende tagunderlag. Et varmt tag er når den bærende del af konstruktionen er på den varme side af isoleringen. Når man efterisolerer gør man det oven på det eksisterende tag og monterer derefter nyt tagpap.

Dette er projekterings-, udførelses-, anvendelses- og produktanvisninger fra Phønix Tag Materialer til professionelle brugere af vores produkter. Bemærk vores ansvarsfraskrivelser her. Afkryds ønskede afsnit og tryk på ”Eksportér som PDF” eller udfyld formularen og tryk på ”Få tilsendt som tryksag (kopi). Flangen klæbes på med Klæbeas- falt og sømmes til underlaget med tagpapsøm (dog ikke, hvis der er isolering imellem).

Derefter dækkes flangen ind med to “u-formede” stykker overpap, der klæbes på med Klæbeasfalt. Hvis der er folie på bagsiden af u-styk- kerne, skal .

Produktet anvendes som flammespærre ovenpå. Vi tilbyder mange løsninger til tagdækning online. Klik in bliv inspireret og få et tilbud på skræddersyede løsninger som passer bedst til netop dit tag! Et fladt tag kan isoleres både indvendigt og udvendigt.

Den udvendige metode er efterhånden den mest brugte og også langt at foretrække. Det er den mest praktiske metode, fordi man ikke skal til at røre ved loftsbeklædningen. Der lægges isolering direkte oven på det eksi- sterende tagpap og herpå et nyt lag tagpap. Paptage får i mange tilfælde store problemer med utætheder og skal derfor . Koldt tag (ændret til varmt tag). Du bør få det flade tag efterisoleret, når tagpappen alligevel skal udskiftes.

Det gamle tagpap skal være intakt, da den fungerer som dampspærre i den nye konstruktion. Et nyt lag isolering lægges oven på det gamle tagpap – gerne med lidt mere fald end der var før, før det lægges nyt tagpap oven på isoleringen. Herefter har vi lagt en hård EPS isolering , der har en ekstra høj bæreevne og trædfast overflade. Oven på isoleringen har vi lavet en to-lags tagdækning.

Fugtmåling i underlag for tagpap og tagfolie – instrumenter, metoder og fejlkilder.