Isolering loft vindbræt

Over ydervæggen mellem spærene og parallelt med taglægterne monteres vindbrædder, som beskytter isoleringen mod gennemluftning og leder ventila- tionsluften gennem en ventilationsåbning op i tagrummet. Det lodrette vindbræt monteres længst muligt ude over ydervæggen, så kulde broen begræn- ses. Lofter – efterisolering af gitterspær.

Gitterspærkonstruktioner har uudnytteligt tagrum. Isoleringsmaterialet placeres mellem og over spærfødder.

Links til indholdet på siden. Her er en guide til hvordan du isolere en skråvæg. Huse, der er bygget før oliekrisen, har ofte en sparsom og sløset udført isolering og en dårlig udført dampspærre. Sæt et vindbræt (H) af fx krydsfinér op ved taget.

Betingelsen for, at denne metode kan bruges, er, at tykkelsen på den gamle isolering ved skunkvæg og loft (H) ikke overstiger halvdelen af det nye lag. Brættet skal sikre, at vinden ikke . Det skulle nødig begynde at.

Se billede) 2mm isolering. I den forbindelse, vil jeg gerne have et par kvalificerede indspark til beklædning af vægge, og loft ifht til brandsikkerhedskrav. Du isolerer lettest et ubeboet loft ved at lægge isoleringsmåtter på loftets gulv.

Du kan også få et firma til at blæse løst isoleringsgranulat ind på loftet. Se eksempler på, hvad det koster, og hvad du kan spare. Kan vi undvære vindspærre hvis vi isolerer med papiruld?

Trænger taget på dit hus til isolering ? Da jeg overvejer selv at isolere mit loft ønsker jeg at lægge granulat ud på den eksisterende isolering for at gøre det plant inden jeg lægger ny. Dampspærre monteret mellem spærfag – rem og spær fast underlag for klæbet samling (fx tape, klæber eller butylbånd). I forbindelse med renovering af dit tag kan det være en god ide at energioptimere ved at montere et vindbræt.

Er du usikker på om du selv har mod på at udføre denne opgave, kan vi hjælpe dig hos Egerbyg. Vindbræt monteret for at . Du er altid velkommen til at kontakte os for en snak om, hvordan vi bedst kan forbedre isoleringen af dit tag eller loft. Find den rigtige isolering til indvendig isolering af skråvægge og lofter.

Hvilke krav skal overholdes? Nedenstående krav skal overholdes uanset rentabilitet: Udskiftning (kap. BR10).

Nederste lag isolering bør være samme højde som tagfoden. Der er ingen vindstop ved spærfoden – og der er ikke meget plads at arbejde på, så det vil næsten kræve et slangemenneske for at lave et vindbræt. Besparelser ved isolering af loft , skråvægge og skunk (Udvalgte nøgletal). Montér et vindbræt oven på den ydermur, isoleringen skal støde op imod.

Sørg for, at der er fuget tæt mellem vindbrættet og murværket.