Isolering af ydervægge med flamingo

Det kan godt betale sig at isolere de kolde ydervægge. Ikke alene sparer du på varmeforbruget, du får også et sundere indeklima. Til gengæld opsuger flamingo ikke fugt og det er meget isolerende. Stenuld og glasuld kan ikke brænde, og er derfor et godt og sikkert valg i forhold til brandfaren.

Papirgranulat er miljøvenligt og det kan . Hulmursisolering er nemt.

Eftersom det er ulovligt at benytte flamingo – isolering som loft, går jeg ud fra at det samme er tilfældet på væggene. Er der nogen der kan bekræfte dette, evt. FÅ ISOLERING AF YDERVÆGGE OG REDUCER DIT VARMEFORBRUG BETRAGTELIGT. Flamingo som indvendig isolering bag molersten. Varmetabet gennem uisolerede ydervægge udgør typisk omkring af det totale varmetab og må derfor anses for at være uacceptabelt stort.

Når det bliver nemmere at holde en behagelig temperatur, og gener fra træk og kuldenedfald fra kolde ydervægge forsvinder, øges komforten betydeligt. Efterisolering kan nogle gange være en kompliceret sag, da den større mængde isolering kan medføre ændringer i temperatur- og fugtforholdene både . Et forsøg på DTU skal undersøge forhold vedrørende indvendig isolering. Du kan med fordel anvende flamingo til isolering af sommerhusets gulve, ydervægge eller udvendig polstring af især flade tage.

Et stort plus er, at flamingo modsat nogle af de andre materialer ikke støver, hvilket gør det behageligt at arbejde med. Vær dog opmærksom på, at flamingo er brændbart. Jeg har opdaget, at der bag profilbrædder i vægge og loft er brugt flamingo til isolering.

Har dette på noget tidspunkt været lovligt at bruge til dette formål. Hotpaper tilbyder nu også facadeisolering, da det, ligesom vores andre produkter , både er en god mening både som økonomisk investering og miljømæssigt. Til hulmurs- og facadeisolering anbefaler vi papiruld eller flamingo.

Isolering af ydervægge er også kendt som hulrumsisolering eller facadeisolering, da det som regel er i hulrummet mellem ydervæggen og indervæggen hvor der findes et stort potentiale for at isolere. Er hulmuren tom holder den . Findes der ikke en nemmere løsning? Svar: Indvendig isolering af ydervægge skal udføres meget omhyggeligt for at fungere. Hvis der kan trænge rumluft om bag isolering , opstår der kondens og risiko for skimmelsvampevækst.

Der findes ingen nemme løsninger til indvendig isolering. Hvis du bruger flamingo , skal du bruge mindre isoleringsmateriale, end hvis du valgte andre typer af isolering. Det er derudover også billigt at anvende netop denne form for udvendig isolering.

EPS, som også går under handelsnavnet flamingo fremstillet af. Det afviser fugt, men er brændbart. Er du interesseret i ny Isolering , så kan du . Når ydermuren er blevet efterisoleret udvendigt, bliver ydervæg nu til indervæg.

Husets indvendige temperatur er mere jævn og ikke så påvirkelig af de udendørs temperaturer. En anden fordel er, at det indvendige areal i huset samt husets installationerne ikke bliver påvirkede. Udvendig isolering er dog en relativt dyr . Vores Varmvæg er til indvendig efterisolering af kolde, men ellers sunde ydervægge. Elementerne er en samlet løsning, hvor isolering og ny vægoverflade monteres på én gang.

Efterisoleringselementet består af en 1mm gipsplade med mm polystyrenisolering på bagsiden.