Isolering af krybekælder oppefra

Isolering stuegulvet oppefra. Man kan fjerne det eksisterende gulv og isolere i mellemrummet. Denne løsning kan bruges, hvis der ikke er plads nok til at arbejde i krybekælderen , og man samtidig gerne vil have nye gulve. Er krybekælderen allerede. Ved mindre højder vil det være nødvendigt at isolere oppefra ved at fjerne gulvbelægningen.

Hvordan kommer du i gang.

En isolatør, der er tilknyttet en garantiordning, blæser isolering af mineraluld ind i krybekælderen. Så har du en meget lav krybekælder , er et ikke sikkert, at du kan isolere den nedefra, og så må du istedet for isolere den oppefra. Er der plads til at isolere krybekælderen nedefra, så skal der først lægges en dampspærre, og derefter lægges den nye isolering.

Dampspærren beskytter krybekælderen mod . Jeg går i resten af teksten ud fra, at du isolerer gulvet . Gulvbelægningen fjernes, hvorefter man lægger en forskalling, hvorpå der lægges isoleringsplader. Til sidst monteres et nyt gulv, eller man kan . Den anden mulighe er at isolere nedefra – fra krybekælderen.

Denne metode vælges, hvis det ek- sisterende gulv ønskes bevaret og der i øvrigt er plads nok til at gøre arbejdet nedefra. Start med at bryde gulvbrædderne op og fjern den gamle isolering i . Du kan isolere etageadskillelsen mellem en kold kælder og stueetagen nedefra og oppefra. Den nemmeste og billigste løsning er at isolere stuegulvet nedefra.

Man kan også fjerne det eksisterende gulv, hvis du samtidig skal have nyt gulv. Dette er den dyre løsning frem for at gøre det . Har du en meget lav krybekælder , så er det ikke sikkert, at der er mulighed for at isolere din krybekælder nedefra. Efterisolering af gulv over krybekælder. Hvis gulvet over en kold udeluftventileret krybekælder ønskes efterisoleret, er den.

Håndværker gør isolering klar. Mange ældre huse har krybekælder for at forhindre, at fugt fra jorden trænger op i konstruktionen, men i stedet ventileres bort gennem riste i fundamentet. Ellers skal du fjerne gulvbrædderne, så du kan lægge isoleringsmaterialet ned oppefra. I nogle huse er det nemmest at gøre oppefra , gennem huller i gulvet, i andre bygninger er det muligt at gøre det gennem udluftningshullerne i ydermuren.

I begge tilfælde kan man vælge at fylde krybekælderen helt op . Undervisningsministeriet i samarbejde med. Det kan dog give et stort. Her kan du undersøge om dit hus har behov for efterisolering.

Dit hus bliver mere værd og mere komfortabelt at opholde sig i. Her får du god besked om, hvor det kan betale sig at efterisolere, hvor meget du skal efterisolere me og hvordan arbejdet udføres helt korrekt.