Isolering af kælder med flamingo

Sådan isolerer du kælderen. Læs om din kælder bør efterisoleres, hvordan du bedst isolerer den, og hvad isolering af din kælder koster. Hvorfor isolere kælderen?

Er kælderen tilstrækkeligt. Isolere kælderydervægge med flamingo ? Jeg går lidt i tankerne med at grave fuldstændigt fri omkring soklen på huset og få flamingo isolering lag af 10cm så det bliver godt og så sætte noget rionet fast på flamingoerne og så pudse det op, flamingo er billigere end.

På kældervægge støbt af beton opsættes Sundolitt Drænplader direkte på ydervæggen, eventuel efter en asfaltering, eller anden form for fugtmembran. På kældervægge opbygget af bloksten af beton eller letklinkerbeton skal der udføres en berapning og asfaltering, eller anden form . Væggene i kælderen i gammelt hus har været pakket ind i flamingo og træ i år. De er nu væk og væggene ser. Kældervæggen (som er tør ligesom resten af kælderen ) er udvendigt isoleret med 1mm polystyrenplader under terræn, over terræn er der ingen isolering.

Samtidigt vil vi lave gulvvarme i dette rum og i kælder -badeværelset. Omfangsdrænet medvirker til at holde kælderen tør, og du undgår dermed problemer med fugt og skimmelsvamp. Der graves ud langs huset, og der opsættes eventuelt en vandtæt membran.

Drænplader opsættes med 1mm polystyren isolering på ydersiden af kælderydervæggen.

Til sidst fyldes op med . Indvendig eller udvendig isolering. Mulighederne er mange, få overblikket her. En effektiv isolering af gulvet vil sænke dit varmeforbrug, hvilket vil gøre din varmeregning betydeligt lavere. Hvis du har en kælder , så kan du med fordel isolere kælderloftet for at få et varmere stuegulv.

Flere anvendelsesmuligheder for kælderen , idet kældervæggene er varmere. Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Diffusionsåben overfladebehandling. Fugt og skimmel i kælder.

Vi havde tænkt os at grave op udvendigt og sætte flamingo ned langs væggen og ellers fylde op igen med sand. Kommer der fugt mellem den oprindelige væg og isolering eller plade, vil der dannes vækst af skimmelsvampe fra gulv til loft, som kan påvirke indeklimaet alvorligt, . Brug desuden isolering , som ikke suger fugt. Hulmursisolering og isolering indefra er to andre gode muligheder. Prisen på de tre former for isolering er meget forskellig: hulmursisolering koster fra kun 1kr.

Er der ingen kælder er det ikke altid nødvendigt at brække gulvene op. I nogle huse kan man blæse isolering ind under gulvet, men det kræver en faglig vurdering. Alternativet er et nyt gulv, og her skal det så overvejes, om der alene skal efterisoleres, eller om der også skal indlægges gulvvarme ved . Der slipper meget varme ud gennem en ældre kælder.

I nogle kældre er det helt op til en tredjedel af varmen, som forsvinder ud via kælderen.

I sådanne kældre kan man spare meget ved at isolere krybekælderen. Vi benytter kun EPS Granulat ( flamingo ) ved isolering af krybekælder, da det har bedre isoleringsevne . Få et dejligt varmt gulv! Krybekældre er tit isoleret ved hjælp af nedefra ophængte eller påsømmet isoleringsmåtter, som tyngdekraften over tid har indhentet, sådan at de har mistet deres tætsiddende placering og dermed isoleringsevne. Ved efterisolering af krybekælder indblæses EPS ( flamingo ) i hele krybekælderens . En ulempe ved EPS er klassificeringen ved brand.

Derfor skal EPS beskyttes mod brand.