Isodor foring

Denne type er den bedst egnede til traditionel fast brændsel og oliefyring. Mange kender i dag Isokern nedsænkningsrør, det var faktisk skorstensfejerne der opfandt ideen, der blev grundlagt i . Hvis du kunne skære din skorsten op, så du kunne se ind i den, burde den se ud som her. En jævn, tæt overflade som røgen trækker forbi uden hindringer.

Nu er det jo netop ikke en isokern fejeren foreslår, men en isodor – foring.

Problemet er som sagt, at jeg ikke uden videre kan komme til knæket ude i karnapen. Nu jeg tænker nærmere over det, kunne man vel godt gå gennem ydervæggen, men er det ikke et frygteligt mas at lave huller, der skal mures til . Genetablering af skorsten – kan man gøre noget af det. Feb Ny skorsten – Isokern?

Det giver samtidig en bedre brændselsøkonomi. Du minimerer ligeledes risikoen for brand med . Isodor – hjem skorstensfejer-midt.

Den var ved at være gammel og træt. Den reducerede lysning og den isolerende beton betyder, at røgtemperaturen kan sænkes. Under støbning forsynes ISODOR -foringen med en ny renselem af beton, og der skæres en ny adgangskanal i den nystøbte foring. Til sidst isættes øverst en . Vi dækker hele København og Nordsjælland og vi gør altid vores yderste for at vores kunder er tilfredse.

Han er dog ikke 1sikker på , hvordan han vil lave afslutningen ned mod det åbnne kammer samt, om han kan klar de skarpe knæk. Det lød dog somom han bare lige skulle . Denne type foring er bedst egnet til murede skorstene med traditionel fast brændsel eller oliefyring. Denne form for isolering kræver specialudstyr og den rette viden, hvilket du er garnateret, når du vælger os til opgaven.

Har din skorsten en foring , som er gået i stykker, måske efter en bran eller skal den bare tætnes, kan vi også klare det. Vi coater skorstene med ISOKERN tætningsmateriale. Du minimerer ligeledes risikoen for brand med en passende størrelse på skorstenen, ligesom du udnytter varmen endnu bedre.

Med en foring forlænger du din skorstens levetid. Vi kan tilpasse en gammel skorsten til nutidens krav. Med en renoveret skorsten sikres imod løbesod og kondensvand og vi forbedrer brændselsøkonomien betragtelig.

Den totale højde på foringen måler 1meter fra kælder til skorstenstip.

Skortenen har renselemme og har brændeovne tilsluttet. Tilbuddet bør inkludere moms. Arbejdet bør kunne udføres . Skorstenen har en god stand. Er din murede skorsten i dårlig stanfindes flere løsninger til reparation : 1. Der nedsænkes en ISOKERN og udfyldes med LECA nødder. Der støbes en ISODOR foring i skorstenen.

En vibrator trækkes op gennem lysningen,samtidig med der hældes en blanding ned indeholdende bl.