Injicering af revner i beton

Injicering af betonrevner. Lad os ordne dine revner og dilatationsfuger. Beton kan slå revner , blive porøst og påvirket af vand. Skaderne skal stoppes i tide, inden de bliver varige.

Revnerne i beton kan udbedres ved injektering således, at betonen igen bliver tæt, stærk og modstandsdygtig. Tætning af revner i betonpladen .

Injektionsmiddel på basis af epoxy. Anvendelsesområder Sikadur-anvendes til injicering i statiske revner i f. Desuden anvendes produktet til smalle fuger uden bevægelse og som klæbemasse til pudslag, hvor vedhæftningen til underlaget har svigtet. Alt-i-ét reparationssæt til håndtering af revner i cement og betongulve, revner i vægge m. Vi udfører alle former for injiceringer. Typiske steder, hvor der foretages injicering er revner i betonplade og betonkonstruktioner, tætningsinjektion i vandbeholdere, betonbassiner, kældre,.

Silanbaseret injektionspasta til efterfølgende horisontaltætning af murværk mod opstigende fugt. Ved brug af ekspanderende fugebånd ved nystøbninger, opnås en hurtigvirkende løsning.

VANDEX behandlede overflade. Cementbaseret vandtætning af beton. Fugtopstigningen bremses ved injicering af.

Oprindeligt kom arbejdsområdet til os, da vi skulle renovere Limfjordstunnellen med traditionel betonrenovering. I forbindelse med renoveringen var der en del revner , hvor der trængte vand igennem. Vi er beskæftiget indenfor entreprenørbranchen med injektionsarbejde, salg af materiel og materialer samt udvikling indenfor disse områder. For genskabelse af betonens oprindelige statiske . Alt efter årsag (sætning af den frisk beton , tidligt svind) opstår der fejl under. Optræder omkring centeraksen.

Kan udvikles fra bøjningsrevner. Kun få revner går igennem til området omkring nullinien. Meget hurtighærdende, ekspanderende cementmasse til tætning af vandlækager.

Kan også anvendes til tætning af beholdere. BI = Normal revneinjektion. Til større revner og hulrum. BI-IMP = Til enkel injektion i gulvrevner uden injektionsudstyr.

Påstøbning af mørtel eller beton.

MasterEmaco reparationsmørtler. Udfyldning af revner , hulrum eller mellemrum. Forspænding – (efterspænding ) ikke relevant. Forøgelse af modstandsdygtigheden . Dette udføres med et injectionsmiddel på basis af epoxy. Desuden anvendes injectionsmiddelet til smalle fuger uden bevægelse og som klæbemasse til pudslag, hvor vedhæftninger til underlaget har svigtet.

Når man påtænker at lade revner i beton injicere, er der flere forhol man skal tage i betragtning. Hvilken slags konstruktion er der tale om, hvilke bevægelser er den udsat for, er der fugtpåvirkning eller konstant vandtryk, er der skiftevis fugtigt og tørt eller måske revner i støbeskel, tilstøbninger eller . Revner og utætte støbeskel, hvorigennem der foregår sivning af bassinvand til ingeniørgangen, er den værste nedbrydningsfaktor ved svømmebassiner. Gennemsivningen af chloridholdigt bassinvand . Revner i bygninger – udbedring i beton og murværk. De fleste bygninger har revner.

Nogle er harmløse skønhedsfejl, mens andre er tegn på alvorlige fejl i den bærende konstruktion – og dermed af betydning for sikkerheden. Inden udbedring af revner er det derfor vigtigt, at årsagerne til revnerne er identificeret og – hvis .