Inddækning mod mur

Anvendes over en tagplade som ligger op mod en mur. Over inddækningen tætnes med fugemasse. Leveringstid: 5-arbejdsdage.

Leder du efter afslutning mod mur ? Få overblik over alle danske producenter af afslutning mod mur og se illustrerede forklaringer: Lodret eller vandret flade, der afsluttes mod murværk, fx et tag, der afsluttes mod en brandkam.

Man skal fræse en vandret rille ind i muren (f.eks. med en vinkelsliber), og så skal inddækningen (typisk af metal) gå ind i murværket og ned til taget med en løskant ind over en vinge (dvs. to dele inddækning , vingen ligger nederst, og inddækningen med løskant ligger øverst). Der er mange fine tegninger . Er skotrenden ikke nedfældet i spærerne, må lægtetilslutninger mod kant- lægte hæves mm – ved at der opklodses på de tilstødende spær. Tagplader afkortes præcis. Skotrendelægter monteres. Det kan være alt fra gennemvædning over afskalning til ustabilitet, der ikke kan afhjælpes.

Med de gennemprøvede teknikker til fastgørelse kan inddækningen let monteres. Her kan du se SILVANs gør-det-selv vejledning til hvordan du selv kan lave et nyt tag.

RHEINZINK-inddækninger er den . Montering : Fuldklæb på bagsiden. Inddækninger af mm stålplade i samme farve som porten. Tagpap afsluttet med lille opkant uden på puds – ingen inddækning.

Prøvning af blank murværks tæthed mod slagregn. Metode og prøvningsomfang skal fastsættes ved udbud. Glasplade fastgøres med kit. Vi tilbyder et stort og komplet sortiment af standardinddækninger, som sikrer, at du hurtigt og enkelt kan få lavet en flot og enkel løsning.

Derudover tilbyder vi specialinddækninger efter ønske. Hvor tagfladen støder mod lodrette murflader, er det mest hensigtsmæs- sigt, at inddækningen foretages i mur – værket, fordi den murede detailløsning er enkel at udføre og vedligeholde. Den traditionelle måde at inddække (tætne) skorstene i tegltage på er ved at udføre en indmuret inddækn-. Har du ikke behov for inddækning mod mur eller stern klikkes videre til næste. Bagkant, Venstre side, Højre side.

TwinLite monteres på en tagkonstruktion opbygget med spær eller lægter. Til ude – stuer bør der anvendes formstabilt træ – f. I tvivlstilfælde bør ekstra tværgående lægter monteres, således at der opnås en stærkere og stivere konstruk- tion. Afstanden mellem samleprofilerne.

Erfaringerne viser, at inddækninger med aftrappede løskanter ved skrå sammenskæringer mellem tag og mur har færre utætheder og kræver mindre vedligeholdelse end inddækninger med lige løskanter, der opsættes i en udfræset murrille parallelt med tagfladen. Skrå sammenskæring betyder, at samlingen mellem tagfladen og den brydende flade (fx en mur ), er parallel med tagets faldretning. Denne inddækning forekommer for eksempel ved synlige brandkamme og hvor tagfladen støder ind mod en højere nabobygning, se figur 2. Langs brandkamme, gavle og kvistsider på . Ved afdækning forstås beskyttelse mod nedsivende fugt med deraf følgende. Ved inddækning forstås beskyttelse mod indtræn- gende fugt ved. Vandudleder ved altanplades tilslutning til mur.

Afdækningssten ført ½ sten ind i tilstø- dende mur.