Icopal skotrende montering

Decra fodstykke standard og renovering. For at kunne se specifikationstegningerne i DWG, DXF og PDF er det nødvendigt at have de rigtige programmer. Nedenfor er links til leverandører hvor disse programmer kan downloades gratis i en viewer version eller købes i den fulde version.

Herunder finder du montagevejledning og montagefilm til Icopals Undertage indenfor banevarer. Ifølge Icopals monteringsvejledning skal skotrender udføres på fast underlag af brædder eller krydsfiner. På dette underlag lægges først et lag Icopal Base, hvorefter montering af selve .

Anvendes til afvanding fra vinkelret sammenbyggede tagfl. Udførelse af zink i skotrende (Fig. 20) Zinkbeklædningen (mm) fastholdes med hafter pr. Færdiggørelse af undertag (Fig. 21) Undertaget føres ud i skotrenden og ned over det . Montering af zinkbeklædning i skotrende.

Profilerne leveres som standard i mm. S hård aluminium, hvilket er en meget korrosionsbestandig kvalitet. Til brug på steder, hvor der stilles.

Her kan du se hvordan Icopals undertagstilbehør monteres.

Løsning med fast undertag. Skotrenden er det ste hvor tagfladerne løber sammen. Der kan også være tagløsninger, hvor tagdækningen lægges uden undertag. Undertaget spiller en afgørende rolle for, om vand kan trænge ind i bygningen.

Inddækning med Alu- skotrende udføres på under- lag af tagpap. Bogen er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal -tag på et enfamiliehus, sommerhus eller en carport. Tagdækningerne i bogen kræ- ver ikke en speciel tagdækker- uddannelse, kun almindelig. Garantien dækker vederlagsfri omlevering af de fejlbehæftede produkter og montering på taget med samme.

Første kapsel sømmes i den spidse ende så næste kapsel kan skydes ind over sømmet. Herved er profilerne haget sammen, og der opnås en skjult sømning. Samme fremgangsmåde benyttes til alle kapsel-typerne.

Kantlægter beskyt- tes med Icopal Alu- skotrendefod der påsømmes. Ved gennemføringer større end 1mm monteres underlag af min. Der skal monteres undertag under alle skotrende profiler i vores produktprogram. Opbevaring og håndtering.

Det er et stort arbejde at lave skotrende og et kritisk ste der skal laves rigtigt for at det bliver tæt. Jeg ville overlade det håndværkere og så lave resten selv.

Som sagt er jeg ikke så bekymret for tætheden hvis det blir lavet i pap – det er 1½ år siden der blev lavet undertag og det har og er . Når du handler Icopal alu-profiler så er du sikret at du får et produkt af den allerbedste kvalitet som markedet udbyder. Til samtlige skotrender medfølger blindfalse. Ventilerede konstruktioner.

Uventilerede konstruktioner. Garantien omfatter ikke udbedring af skader som følge af manglende almindelig vedligeholdelse eller montering af nyt tagtilbehør, ventilation, antenne med videre, hvor. Icopal PLUS Garanti forbeholder sig ret til at afvise helt specielle sager, f. Foto: Venligst udlånt af Icopal. Et tagpaptag består af baner lavet af tagpap, der er brændt fast på en plade eller bræddebeklædning oven på tagspærene. Tagpap kan også kaldes asfaltpap.

Ny skotrende og zink tagrender. Tagrenovering (Glostrup). Efter montering af nederste del af væg-.