Hvilke produkter skal ce mærkes

Det drejer sig blandt andet om legetøj, maskiner, elektriske apparater og medicinske produkter. Et produkt kan være omfattet af flere direktiver, ligesom ét direktiv . I disse defineres, hvilke væsentlige krav til produktets sikkerhe der som minimum skal opfyldes. Dette gælder også for produkter , der er produceret i tredjelande, og som sælges inden for EØS og i Tyrkiet.

CE-mærkningen er indført af . Hvor skal CE mærket være anbragt?

Hvornår må en byggevare markedsføres eller sælges? Hvem har ansvaret for CE mærkningen? Disse produktgrup- per spænder vidt fra eksempelvis gasapparater, møbler og legetøj til mobiltelefoner, byggevarer og hjælpemidler til handicappede. Producenten må derfor være opmærksom på, hvilke regelsæt. Den, der producerer, importerer eller – i eget navn – markedsfører eller tager et produkt i brug, har ansvaret for, at produktet opfylder direktivets krav, samt eventuelle supplerende nationale regler.

Den kan beskrives som en varedeklaration, der fortæller om byggevarens egenskaber:. Herudover gennemgås sammenhængen med national lovgivning og forskellige . Find de EU-direktiver, der gælder for produktet.

Her vil det også fremgå, hvis der er produkter , der er undtaget fra direktivet. Vær desuden opmærksom på . De harmoniserede standarder beskriver, hvordan kravene til miljø, sundhed og sikkerhed overholdes. En standard skal nemlig have været annonceret i EU tidende før det er endelig fastlagt hvilke datoer der gælder for CE mærkning af det pågældende produkt. Det er producentens ansvar, at produktet. Hver standard har en række af egenskaber i anneks ZA der skal deklareres, men det er ikke alle.

Og hvordan gør man egentligt? Derfor kan dine varer frit sælges i hvilket som helst land i EU. European Organisation of. Det kan have alvorlige konsekvenser at sælge byggevarer uden den nødvendige mærkning. På blandt andet byggevareinfo.

Forklaring af risikokategorierne. Gamle Mursten kontaktede derfor ETA-Danmark, og i samråd fandt de frem til, hvilke parametre der skulle fastlægges, samt hvilke tests murstenene skulle underlægges for at dokumentere de relevante . For produkter , der er omfattet af et . I praksis vil man som regel vurdere, hvilke standarder produktet skal opfylde, og om disse standarder dækker alle risici ved produktet. EØS omfatter de EU-lande og.

CE -mærkningsdirektiverne.