Hvad skal ce mærkes

Det drejer sig blandt andet om legetøj, maskiner, elektriske apparater og medicinske produkter. Et produkt kan være omfattet af flere direktiver, ligesom ét direktiv kan omfatte mange produkter. Den, der producerer, importerer eller – i eget navn – markedsfører eller tager et produkt i brug, har ansvaret for, at produktet opfylder direktivets krav, samt eventuelle supplerende nationale regler. Læs hvilke punkter du som producent skal følge for at sikre overholdelse af lovkravene.

CE-mærkningen viser, at produktet opfylder relevante CE-mærknings- direktiver. I disse defineres, hvilke væsentlige krav til produktets sikkerhe der som minimum skal opfyldes.

CE står for Communautés Européennes, de europæiske fællesskaber. Et produkt er som udgangspunkt sikkert, hvis det ikke udgør en risiko for den, der anvender det, udover hvad der følger af produktets almindelige anvendelse. Producenten skal anbringe CE-mærket på slutproduktet, før det markedsføres i EU for første gang (bringe i omsætning). Den kan beskrives som en varedeklaration, der fortæller om byggevarens egenskaber:.

Mærkningen gælder for produkter, der fremstilles både i og uden for EØS, og som skal markedsføres i EØS. Alle maskiner skal være ledsaget af en brugsanvisning på det eller de officielle fællesskabssprog i den medlemsstat, hvor maskinen markedsføres eller tages i brug. Dette gælder også for produkter, der er produceret i tredjelande, og som sælges inden for EØS og i Tyrkiet.

Det er imidlertid ikke alle produkter, der skal være CE- mærket.

Hvilke produkter skal være CE-mærkede? CE – mærkning gælder kun produkter, der er omfattet af . Men er der tale om elektriske komponenter, ved ingen endnu rigtig, hvad der skal stilles op. Lavspændingsdirektivet handler om at sikre personer, husdyr og ejendom. Derfor er der grundlæggende . Stålkonstruktions folk og underleverandører, som under en eller anden form laver detaljer til en konstruktion eller byggeri. En god grund regel er altid : …er du i tvivl, er du nok omfattet… Pr.

Sidst, men ikke mindst kommer vi ind på specielle forhold i Maskindirektivets regler og hvilke regelgrundlag, du skal. Er fartøjet bygget efter den 16. Når EU kommissionen harmoniserer en byggevarestandard via offentliggørelse i. EU-tidende, anføres en overgangsperiode.

Hvad er en overgangsperiode? Overgangsperioden er tænkt . CE-mærket blev indført af Europa-Kommissionen for at have en række fælles krav om sikkerhe sundhed og miljø for produkter, der .