Hvad genbruges tomme vinflasker til

Tomme glas og flasker kan man bruge igen. Når containeren tømmes, køres glas og flasker til glasfabrikker, hvor glasset sorteres. Tomme marmelade-glas og saftevands- flasker kan man bruge igen.

Sodavandsflasker med pant kan du få penge for i forretninger. Derfor må du ikke smide dem i skraldespanden. Glas og flasker bliver kørt til glas-fabrikker.

Her sorterer man glasset. Dine tomme vinflasker er værdifulde i Næstved. Så de vinflasker , vi almindelige mennesker smider i glascontainerne rundt om i landet, er et værdifult produkt.

Søren Ryge konsulterer Bente Klarlund: Du er nødt til at beslutte dig for, hvad du elsker mest – din pibe eller dine ben . Erhvervspark, hvor målet er at tiltrække virksomheder, der genbruger hinandens materialer. Når du vil have pant for dine flasker og dåser med dansk pantmærkning, er der nogle regler, der gør, at du. Materialet fra tomme engangsemballager af metal, glas og plast, der er egnet til genanvendelse,.

Den mest bæredygtige genanvendelse sker i pantsystemet, når tomme dåser og flasker bliver smeltet om og genopstår som nye emballager.

Og den er i verdensklasse. Men hvad er egentlig forskellen på genanvendelse og genbrug? Det kan du kan læse mere om længere nede på siden. I pantsystemet bliver nogle dåser og flasker smeltet om og brugt til at fremstille nye dåser og flasker.

Andre bliver genbrugt , skyllet og fyldt igen. Det er fordi, tomme dåser og flasker bliver anvendt igen på to forskellige måder. Hvad er bedst for miljøet – det eksisterende system, hvor der indsamles vinflasker til skylning og dansk. Genpåfyldelige flasker samles ind fra butikkerne af den enkelte leverandør, der sikrer, at flaskerne vaskes og fyldes igen.

De genpåfyldelige flasker er ikke pantmærkede. Se hvordan og hvor du afleverer tomme glas og flasker. Flasker , glas og dåser genbruges. Tænker du over, at din tomme shampooflaske og æsken til din nye øjenskygge kan genbruges ? Husk, at hvis der er noget, du er i tvivl om, så kan du altid spørge hos din egen kommune i teknisk forvaltning, affaldskontoret, miljøafdelingen eller hvad de nu kalder den afdeling, der tager sig af affald og . Smid dine glas og flasker i glasbeholderen ved din ejendom, så dit glas kan blive genbrugt og vi sammen kan skåne miljøet.

Metallåg må gerne sidde på,. Du kan se, hvad du skal betale, på Sorø Kommunes hjemmeside under Affaldsgebyrer. Selvfølgelig skal vi genbruge flasker. Knapt af den samlede tonnage af glas og flasker i.

Der bruges mindre energi ved at genbruge hele flasker. Danmark indsamles til genbrug og genanvendelse. Miljømæssigt skelnes der imellem genbrug og gen- anvendelse af flasker. Genbrug: Fornyet anvendelse af flasker i deres oprinde- lige form efter f. Glas skal være tomme , skyllede og rengjorte.

Venlig hilsen AffaldNæstved Kommune. Også parfumeflasker, drikkeglas og olieflasker kan du komme af med her. De fleste flasker kan genbruges direkte, mens resten af materialerne omsmeltes og formes til nye glasprodukter. Må du smide flasker , dåser eller elektronik i skraldespanden? Læs reglerne for affal hvordan du skal sortere og aflevere det, og hvad der kan genbruges.

Nettet bugner med advarsler imod at genfylde plastikflasker med van efter man har tømt dem. Vi går på jagt efter svar. Miljøstation restaffald er affald fra husholdningen, som ikke kan genbruges og som er egnet til forbræn- ding.

Det vil typisk sige madrester og indpakning fra madvarer. Men hvor vi i mange år har vænnet os til at aflevere de tomme flasker , er det ikke helt sivet in at tomme dåser også kan genbruges. Et ton tomme dåser belaster miljøet med 9kg slagger, hvis de ryger i skraldespanden og bliver brændt. Hvis de derimod afleveres i returautomaten, genopstår de som 800 . Glas til mad og drikke kan genbruges. Du skal bare tømme og skylle dem.

Husk, hvis der er låg på glasset, skal det skues af og lægges til fx metal. Se her, hvad du kan gøre: Hvilket glas kan genbruges ?