Hvad garanterer produkter mærket med fsc?

PEFC er verdens største organisation for skovcertificering. PEFC er en international non-profit, ikke-statslig organisation hvis arbejde er dedikeret til at fremme bæredygtig skovforvaltning i hele verden. PEFC certificering er det foretrukne system for små skovejere.

I dag er mere end lande medlem af PEFC og over 2mill. Der er stigende krav om at kunne dokumentere, at træbaserede produkter kommer fra bæredygtige kilder. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) har opbygget et sæt af standarder, der opstiller de . Men ifølge EU-forordningen kan en sådan Chain of Custody- certificeringsordning anvendes som et redskab i det ”due diligence”-system, som virksomheden skal . Forkortelsen PEFC står for . Hent certifikat her: ​pefc-certifikat​. PEFC ordningen administreres, vedligeholdes og udvikles af PEFC Danmark.

Læs mere om PEFC Danmark på . Der bliver i stigende grad fokuseret på miljøet og bæredygtig produktion i vores samfund – dette gælder også for de danske skove. Skovejere, der er PEFC-certificeret, er som udgangspunkt dækket af krav fra EUTR (European Timber Regulation), hvilket vækker glæde hos PEFC Danmark. EUTR indeholder forpligtelser for alle aktører der håndterer træ eller træprodukter på det . Telefon Tid: Tirsdag : 9. PEFC – certificering er den nemme vej til at opfylde EUTR-krav. Search for: Om dette websted. FSC-certificerede, og antallet stiger løbende bl.

Om garantie te geven aan jouw klant dat een product uit een PEFC -gecertificeerd bos komt is het belangrijk om het PEFC -gecertificeerde hout, papier of karton vanaf het bos tot in het eindproduct te volgen. Hiervoor heeft PEFC Chain of Custody certificering : een certificaat voor bedrijven in de handelsketen die daarmee . Herudover er rammerne for driften af skovene fastlagt i kommunens skovpolitik og driftsplan . Syddjurs Kommune ejer 3ha skov fordelt på skove. De fleste og største skove ligger i tilslutning til Ebeltoft by. Skovene blev med virkning fra den 1. Het PEFC -certificatiesysteem is een betrouwbaar en transparant systeem om de houtstromen te volgen, van in het bos tot bij de consument.

Onafhankelijke certificatie-instellingen doen de controles, zowel in het bos (het beheer van het bos) als bij de bedrijven die het hout verwerken (opslag, verwerking, transport, verkoop) . PEFC is een wereldwijde organisatie die zich bezig houdt met duurzaam bosbeheer. PEFC promotes sustainable forest management through forest certification. Onze producten worden betrokken uit alle continenten, in verschillende houtsoorten. FSC en Pefc Certificering. Dit houdt in dat wij een onderdeel zijn van de chain of custody (COC).

Alle handelsschakels tussen bos en bouwwerk worden dan door een onafhankelijke. Ook deze certificering bevestigt dat Printer Trento papier en karton gebruikt uit verantwoor. Steeds meer opdrachtgevers maken deze keuze en willen uitsluitend hout en houtproducten uit duurzaam beheerde bossen toepassen.

Niet voor niets accepteert zowel de Europese Unie als de Nederlandse overheid de keurmerken . De duurzame PEFC -bosstandaard voor Nederland beschrijft waar het beheer van de Nederlandse boseigenaar aan moet voldoen om een PEFC -certificaat voor duurzaam bosbeheer te behalen. Certificering van bos maakt transparant aantoonbaar dat een bos duurzaam beheerd wordt. PEFC handelsketen certificering (COC).

Het garandeert het gescheiden houden van hout uit een PEFC gecertificeerd bos met hout uit andere ( ongewenste) . Deze heeft Trebbe met goed gevolg doorstaan en daar zijn we trots op! PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification, is wereldwijd het grootste onafhankelijke non-profit keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Bij duurzaam bosbeheer draait het om de optimale balans tussen economische, ecologische en sociale aspecten. Op de foto ziet u de pas aangeschafte, nieuwe zuinige en milieuvriendelijke, Renault Master geleverd door ABD Renault.

Deze wordt ingezet voor de “oplever -service” van Timboco.