Hvad er plast

For modsat den olie, der bliver brugt til transport i forbrændingsmotorer, så kan olien, når den er lavet til plastik, gøre gavn mange gange. Når vi omdanner olien til plast, kan olien gøre gavn mange gange som forskellige produkter, og til sidst kan den bliver til energi på et forbrændingsanlæg. Kan du forestille dig en verden uden vindmøller, computere, mobiltelefoner, colaflasker osv. Men hvad er plastik egentlig?

Man inddeler plast i to hovedtyper: termoplast og hærdeplast.

Termoplast kan blødgøres ved opvarmning og størkner ved afkøling, et forhold af betydning . Plast er ikke bare én ting. Der findes faktisk flere tusind typer plast. De har dog en ting til fælles: De består af polymerer. Den kan for eksempel blive en kompakt plasttype, eller den kan blive en tynd plastfiber, som bruges til tøj. Ved at tilsætte forskellige stoffer kan man skabe endnu flere forskellige plastmaterialer og eksempelvis skræddersy et.

Eller som industrien kalder det: plast. Man kan godt sige, at plast er en stor familie af tusindvis af forskellige materialer.

Mange af de ting vi bruger i hverdagen er lavet af plastik : Legetøj, flasker, . Alle med hver sin egenskab. I amorf plast ligger molekylekæderne tilfældigt i materialet, hvad der kan illustreres ved en portion spaghetti. Klar plast er altid amorf. Både i Norden og i resten af verden bruges plastik eller plast , som det også kaldes, til alverdens produkter som f. Råolien, der kommer direkte fra undergrunden, behandles på et raffinaderi. Her bliver olien adskilt i bestanddele ved en proces, der hedder destillation.

Processen går ud på at opvarme råolien og udnytte at de forskellige olieprodukter, som råolien består af har forskelligt kogepunkt. Billede, bearbejdet udklip fra . Ordet kommer fra det græske ord polymeros, som betyder ”mange dele”. Det vil så sige at polymer er et stort molekyle, som er sammensat af små ens byggesten – det kaldes monomer. Processen, hvor monomererne bliver omdannet til polymer, kaldes polymerisation.

Selvom plast kun er blevet produceret i omkring år, har det bredt sig til alle grene af samfun- det, og det vil være vanskeligt at finde et hjem der ikke indeholder hundredvis, hvis ikke tusindvis, af plastprodukter. I dag fremstiller man plast næsten . Hvad med de sovserester, der sidder i den rillede emballage, efter at jeg har hældt det sidste af min takeawaybutter chicken ud over mine ris, så plastbakken er drypfri? Og sæberester i shampooflasken?

Hvor bruger vi plast henne?

Vi kan se, at du ikke er logget ind. Hvad er ulemperne ved brugen af plast ? d herunder eller prøv NaturTeknologifaget gratis. Den vigtigste bestanddel ved fremstilling af plast er råbenzin (nafta). Nafta kan nedbrydes til gasarter som ethylen, propylen, butadien og andre kulbrinter som er basis for fremstilling af mange forskellige plastmaterialer.

Idé-Pro er specialist i sprøjtestøbning af prototyper i plast. Vi kan tilbyde sprøjtestøbning af dit emne næsten uanset størrelse, konstruktion og type af plast. Problematikken vedrørende mikroplast fokuserer imidlertid på væsentligt mindre plastemner, som er langt sværere at håndtere i . På nuværende tidspunkt er markedet for bioplast forholdsvist begrænset, men kraftigt stigende.

Især på emballageområdet er der en stigende efterspørgsel på bioplast, fordi mange ser bio- plasten som en mulig løsning på den synlige forurening med plast i naturen. Betingelserne for, at et materiale tilhører denne gruppe, er: 1. At det er eller har været plastisk formbart.