Hvad er drivhuseffekt

Drivhuseffekt består i, at der lukkes mere varme ind end der lukkes ud. Når det bruges i sammenhæng med jordens klima skal det forstås sådan, at mens atmosfærensevne til at lade Solens stråler slippe igennem er uændret, hæmmes Jordens udstråling af varme. Dette får temperaturen til at stige i . Siden industrialiseringen er der konstateret temperaturændringer og andre . Hvad er drivhuseffekten , og hvordan påvirker den klimaet?

Det kan du blive klogere på i denne artikel.

Drivhusets vægge tillader kortbølgede solstråler at passere gennem glasset, men. Hvis man antager, at den absorberede mængde solenergi er. Uden drivhuseffekten ville temperaturen på Jordens overflade være -19°C eller endnu koldere. Varmen fra Solen alene er altså ikke stor nok til at gøre Jorden beboelig.

Opvarmningen fra drivhuseffekten er ansvarlig for, at den globale middeltemperatur er ca. C, hvilket er med til at sikre, at vores planet er beboelig for . Den fremherskende teori om den nuværende globale opvarmning er , at menneskets udledning af drivhusgasser har forstærket drivhuseffekten og derved medført stigende temperaturer. Er drivhuseffekten et naturligt fænomen?

Hvilke gasser er drivhusgasser? Hvor kommer de menneskeskabte drivhusgasser fra? Hvor kan jeg læse mere om drivhuseffekten ? En del af dette system er drivhuseffekten , som sørger for at en del af energien fra Solens stråler forbliver ved jordens overflade. Jordens temperatur er afhængigt af et velfungerende klimasystem.

Uden denne naturlige effekt vil Jorden være °C koldere og højst sandsynligt uden form for . Vi kan se, at du ikke er logget ind. d herunder eller prøv Geografifaget gratis. Agenda Center Albertslund sætter klimaet i centrum og lancerer nu en kampagne om klima og energi, som vil løbe det kommende år. Kuldioxid er en gasart, som er farveløs og derfor ikke kan ses. I naturlige mængder er den fuldstændig ugiftig.

COfungerer både som byggesten for alle planter og som en drivhusgas, der er med til at holde den rette. Jordens atmosfære virker lidt på samme måde som glasset i et drivhus: solens stråler trænger let gennem atmosfæren, men jordoverfladens infrarøde varmestråling har sværere ved at slippe ud igen. Det er især gasserne vanddamp, COog metan i atmosfæren, der er gode til at holde på varmen, og derfor . Den naturlige drivhuseffekt er en forudsætning for liv på jorden.

Problemet er den menneskeskabte forøgelse af drivhuseffekten , som især skyldes COfra en stigende afbrænding af fossile brændsler. Men det handler også om udledning af drivhusgasserne metan og lattergas, der medvirker til at øge . Rundt om Jorden er der et lag af gasser, drivhusgasser, f.

Drivhusgasserne virker på samme måde som glasset i et drivhus… Når solen skinner på Jorden, vil en stor del af varmen reflekteres af jorden og hvis det ikke var for drivhusgasserne, ville det meste af varmen forsvinde ud i verdensrummet igen . Intet nyt under solen, om man så må sige, men drivhuseffekten er mere aktuel end nogensinde. Også ozonlaget viser sig nu at være involveret… earth. Skader eller gavner den jorden og hvordan så verden ud uden?

Det er en svær opgave forskerne er kommet på. Animationen fortæller om. Der er nemlig rigtig mange faktorer som spiller ind på jordens klima, og faktorerne kan både forstærke og udligne hinanden. En ting man dog er meget sikker på har en effekt er drivhusgasserne. For at forstå disse drivhusgasser, må man forstå hvad drivhuseffekten er for en . Den forøgede drivhus effekt er menneske dannet.

Den bliver dannet af at mennesker udleder co og der med bliver den forøget. En lille del af solens stråler rammer jorden, og når de gør. Jo flere drivhusgasser der findes i atmosfæren jo mere varmestråling vil blive tilbageholdt , hvor atmosfæren og jordoverfladens temperatur vil stige som følge heraf.

Det er derfor, at menneskeskabte drivhusgasser er så skadelige for klimaet.