Huldæk vederlag

Huldæk produceres med lodret afskårne ender. Den effektive vederlagsdybde på beton skal være min. Den projektmæssige vederlagsdybde skal fastlægges således at vederlagsdybden ikke bliver mindre end disse mm, idet der tages hensyn til tolerancen på længden af dækelementerne og til . Krævet mindste vederlagsdybde på beton er mm.

I nedenstående forskydningsundersøgerlser er angivet værdier for de enkelte ribbers bidrag til den regningsmæssige forskydningsstyrke. Værdierne gælder for udstøbte dækender eller underløbet vederlag.

På vores fabrikker i Vemmelev og Aalborg produceres ekstruderede huldæk. Xtrumax er et registreret varemærke, der udføres som EX(180mm), EX( 220mm), EX(270mm), EX(320mm) og EX(400mm). Xtrumax plader skæres på formbordet og kan leveres i vilkårlige længder.

TT-pladerne TT 3 TT 4 TT 5 . Mellemlægget afhænger af kravene til vederlaget: 1. Er der ingen vandrette bevægelser i selve vederlaget kan mellemlægget bestå af en simpel stålplade. Det er tilfældet, hvor underlaget kan følge med uden væsentlig modstan som for eksempel ved relativt slappe indspændte søjler, bærende facader og lignende. Nedenstående finder du samlingsdetaljer, der angiver Spæncoms standarder for elementløsninger.

Spæncom gør opmærksom på, at samlinger skal dimensioneres iht. Forspændte huldæk anvendes som enkeltspændte plader til etage- og tagdæk i bolig-, erhvervs- og industribyggeri. Hvor huldæk udføres med skrå afskæring af enderne giver det anledning til større tolerancer, hvilket kræver større vederlag. Der er risiko for en vis brækage af de spidse hjørner, idet hele vægten overføres her når elementet får pilhøjde ved afspændingen i . Ved projekteringen skal der tages hensyn til . Elementernes vederlag skal mindst være mm dybe.

Huldækelementerne oplægges direkte med fuldt vederlag på faste understøt- ninger af beton eller stål. Der indlægges fugearmering i længdefuger mellem dæk svarende til at der i nederste halvdel af dækkonstruktionen ligger mindst ét Kjern, der er fuldt forankret ved etagekrydset og er ført mindst . Nærværende dokument er en gennemregning af et huldæk , som er simpelt oplagt på vederlag af betonelementvægge. Beregninger følger generelt anvisningerne i Betonelementbyggeriers Statik,. Jesper Frøbert Jensen, som er udarbejdet på.

Hvor huldæk lægges af på fleksible understøtninger og specielt hvor vederlaget er i bunden af bjælken (typisk stålbjælker), kan der opstå risiko for tvangskræfter i huldækket. På den baggrund har Betonelement-Foreningen formuleret følgende anbefaling: Ved vederlag på . Kantstringer med SE-Bolt. Udsparing for kantbjælke. Dækelementerne indgår som regel i bygningens stabiliserende system, hvor der ved montagen indlægges fuge- og kantarmering til optagelse af forskydnings- og momentpåvirkning.

EXPAN Dæk er CE-mærkede i . Understøbning af facader og vægge, samt tilstøbning omkring søjler.

Udstøbning af dækelementer og vederlag inkl. Fjernelse af transportforstærkninger ved udsparinger i huldæk i det omfang, det . Den kan anvendes sammen med alle almindelige dæktyper. Se de ideelle dæktyper i figur 2. Ideelle dæktyper med Deltabjælke.

Gennemgående væg med huldæk T. Væg etagehuldæk med vederlag. Max tilladelig ensfordelt regningsmæssig last ved brudmoment.