Handsker godkendt til epoxy

Spørg D-S Sikkerhedsudstyr, omfattende kemikalieguide, stor ekspertise, køb den rette handske. Handsker til beskyttelse mod kemikalier, kemikalieblandinger, olie, opløsningsmidler, fedtsyrer, epoxy og isocyanater. Vores kemihandsker er i høj kvalitet, og giver beskyttelse mod selv de mest koncentrerede kemikalier.

Epoxy kendes bedst som et produkt, der kan bruges til gulvbelægninger og malinger. Men epoxy bruges i mange andre sammenhænge, f.

Man bruger produkterne, fordi de er formbare . Nitril engangshandsker perfekt til brug ved epoxyarbejde. Til søs har man erstattet ” epoxyuddannelsen ” med en godkendt undervisning, der kan foretages om bord – men i stedet for at man kun skal uddannes til malerarbejdet, skal alle, der arbejder med. Vend vrangen ud på handsken ved at lave et ombuk på det ene handskeskaft og hiv handsken halvvejs af den ene hånd. Handsken er dog noget stiv i det og kan derfor være vanskelig at arbejde med. Svejset handske som er ekstra kemikaliefast i op til timer af gangen.

EN 374-3: Kemisk beskyttelse. Piktogrammet viser, at handsken er godkendt som modstandsdygtig over for gennemtrængning af kemikalier.

Ved piktogrammet angives kode bogstaver for minimum kemikalier, som har en minimum- gennemtrængningstid på minutter. Testet og typegodkendt til beskyttelse af specifikke risici. Det skal minde brugeren om at hente information vedrørende betingelser for rette brug af handsken inden ibrugtagning.

Undgå al hudkontakt med epoxylim, anvend handsker , sko mm. Epoxy resin kan penetrere gennem gummi-‐ og plastikhandsker. Anvend specielle handsker godkendte til epoxy exponering. Engangshandsker må ikke genbruges.

Hvis din allergi er kraftig, da bør du undgå arbejde med alle typer af . Dragter, handsker , masker m. Beskyt dig selv og dit tøj, når du maler. Læs mere for at vælge størrelse og lægge i kurv. Dampe fra WEST SYSTEM epoxy kan ophobes på uventilerede steder, og der skal sørges for tilstrækkelig ventilation, når der arbejdes med epoxy på aflukkede steder som f. Når det ikke er muligt at sørge for tilstrækkelig ventilation, skal du bære et godkendt åndedrætsværn. I Sverige regner man me at der anvendes 10. Testede og godkendte kemibeskyttende handsker er den eneste rigtige løsning til beskyttelse mod mange af disse kemikalier.

Der er kun to ting, du behøver at finde ud af . Clemco forhandler et stort udvalg af handsker og dragter til dit arbejde med sandblæsning eller sprøjtemaling.

Epoxyharpikser er normalt den ene kompo- nent i et tokomponentprodukt. Den anden komponent er hærderen. Det fremgår af brugsanvisningen, om et pro- dukt indeholder epoxyharpiks eller andre.

Hvis du får epoxy på huden, kan du risikere at få en allergisk reaktion. Derfor skal du bruge handsker , der er godkendt særskilt til epoxy , beskyttelsesbriller eller ansigtsværn og en malerdragt. Typegodkendelsen er baseret på kemikalier. Under overskriften Kemikalium (og synonymer) er alle stoffer med procentangivelse bagefter i blanding med vand.

Er der nogen som har styr på hvilket filter man skal bruge til åndedrætsværnet for at det beskytter mod epoxy, og lyder det ellers rimeligt det jeg har.