Garage i skel regler

Byggeri til garage , carport, udhus, drivhus eller overdækket terrasse, som opføres i tilknytning til en eksisterende bolig, må placeres i skel eller nærmere skel end meter. I boligområder gælder følgende for udhusbebyggelse i skel eller nærmere skel end meter: Højde maksimalt meter over terræn. Hvilke regler gælder for carport og garage ? Hvordan skal carporten eller garagen se ud?

Skal du bygge ny carport?

Må du male naboens bygning i skel ? Der er både regler for, hvor tæt på skel du må bygge, hvor højt byggeriet må være, og hvor meget af grunden dit byggeri må fylde. Ved opførelse af for eksempel en garage eller en carport skal bygningsejeren blandt andet være opmærksom på bygningens placering på grunden samt bygningens . Hej Jeg har en carport som hænger på hus og går ind mod naboen, så det står i skel. Hvad så hvis jeg vil lave det om til garage kan jeg og må man.

Garage byggeri, info søges, regler mm. Du skal søge om byggetilladelse til garage , carport og udhus når det samlede areal overstiger m².

Har du ikke styr på, hvad du må, når du bygger til eller bygger skur, kan du nemt komme til at overtræde nogle regler. Skure må gerne bygges langs skel så længe, at man ikke overstiger løbende meter på hele grunden. Du må godt bygge et skur, en garage og en carport i skel. Naboen har nu gravet u så der også er gravet ud langs vores cykelskur og carport. Så han sandsynligvis vil bygge muren også hen langs disse og ikke kun hvor der er åben i skel.

Vi ved ikke hvordan vi skal forholde os. Da han ikke har nævnt noget til os om byggeriet. Hvis du skal bygge en ny carport, en garage , et udhus eller en terrasseoverdækning, er det vigtigt af få overblik over, hvordan du laver en anmeldelse til kommunen. Brug lidt tid på forberedelse, inden du kaster dig ud i køb af carport. Tænk over placeringen, lys og hvordan du leder vandet rigtigt væk.

Der må i alt højst være bygninger på m der ligger nærmere, og den samlede længde af bygningerne mod skel må højst være m. På denne side kan du læse mere om hvordan du skal ansøge om garage , carport eller udhus. Forslaget ændrer ikke på, at boligejerne fortsat skal efterleve lokalplaner og byggetekniske regler om fx det nye skurs højde og afstand til skel. LÆS OGSÅ: Love og regler for udhuse og skure.

Byggesagsbehandling kan blive bedre. Formand for Kommunernes Landsforenings teknik- og miljøudvalg og .

Skal du opføre en carport, garage , udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhol du. Du er velkommen til at henvende dig til kommunen vedrørende dette. De enkelte bestemmelser om længde, højde, størrel-. Opføres bygningen mindre end m fra skel , stilles.

Følgende regler gælder for bygninger, der opføres nærmere skel end m. Den maksimale højde må højst være m. Skal du bygge en carport, en garage , et udhus, en overdækket terrasse eller anden åben overdækning skal du undersøge om du kan bygge uden tilladelse eller om bygningen kræver tilladelse. Der er forskellige regler for småbygninger, afhængigt af, hvor stor bygningen er og hvis din ejendom ligger i landzone, skal du . Sekundær bebyggelse skal leve op til de regler , der er gældende på tidspunktet for opførelsen. I bygningsreglementet findes bl.

På en grund er der opført en garage meter fra skel. Hvor på grunden må der bygges ? Udhuse kan som udgangspunkt opføres overalt på grunden. Den samlede længde må højst . Der er grænser for, hvor meget du må bygge på grunden, hvor højt byg- geriet må være, og hvad afstanden til skel må være.

I denne pjece har vi beskrevet de vigtigste regler , du skal huske på, før du går i gang med at bygge.