Fysisk arbejdsmiljø kontor

En kontorarbejdsplads skal være velindrettet til dit arbejde. Men variationsmuligheder er vigtigere end dyre møbler. Få viden om de vigtigste love og regler, når du skal indrette kontor eller storrum. Udgangspunktet er, at det er arbejdet og arbejdspladsen, der skal tilpasses den enkelte og ikke omvendt.

Det fysiske arbejdsmiljø har betydning for fx smerter i muskler og le indeklima, støj og indretning af kontor.

Et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø forebygger sygefravær. Derfor er I allerede godt i gang med at forebygge sygefravær, når I gennemgår de arbejdsmiljøproblemer, der er beskrevet i denne vejviser. Som virksomhed er I forpligtet til at inddrage sygefravær, når I laver jeres APV.

Det skal I gøre for at kunne . Hvis du vil forberede din virksomhed på Arbejdstilsynets besøg eller vil komme godt i gang med at udarbejde arbejdspladsvurdering eller etablere arbejdsmiljøorganisation, er der hjælp at hente på denne side. Her sætter vi også fokus på de vigtigste arbejdsmiljøproblemer i din branche og på de vigtigste regler. Du kan læse here om hjemmesiden her.

Det er vigtigt med et godt fysisk arbejdsmiljø. Videncenter for Arbejdsmiljø har samlet de forhol der vedrører det fysiske arbejdsmiljø. Her kan du læse mere om, hvordan du forebygger nedslidning, og du kan finde værktøjer til blandt andet indretning af kontor og mindskning af støj- og vibrationsgener.

Indretningen af kontoret med skærme, borde og stole har stor betydning for jeres arbejdsmiljø. Skærmen Skærmen er det centrale punkt i . Find relevant viden om arbejdsmiljø inden for kontorområdet. Kan vi have dele-kontorarbejdspladser? Skal man have en personlig arbejdsplads?

Skal vi se på andre former for kontorarbejdspladser end de traditionelle? Her er et kort overblik over reglerne om skærm og øjne. Sæt fokus på det fysiske arbejdsmiljø.

Hvornår kører de næste tog i en bestemt retning? Skriv derefter et mellemrum efterfulgt af navnet på den. Så modtager du en oversigt. Station, du vil rejse til: Fx DSB Odense Svendborg.

Såvel det fysiske som de psykiske arbejdsmiljø har betydning for trivsel og godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Faktaarkene er den hurtige vej til viden om forskellige arbejdsmiljøemner. I faktaarkene er lovkravene beskrevet kort og med links til reglerne på Arbejdstilsynet hjemmeside. Du finder derudover gode råd til, hvordan du kan arbejde med hvert af emnerne samt henvisning til andre brancherelevante materialer fra BFA . Stress kan i den yderste konsekvens føre til udbrændthe som er en fysisk og psykisk meget belastende tilstan der kræver lang tids sygemelding,. Implementering af nye it- systemer.

Sammenlægning af flere afdelinger. Fysisk flytning af kontor. Derfor er det vigtigt, at forandringerne gennemføres med respekt for alle, der påvirkes. Det kan ikke undgås, at forandringer påvirker det psykiske arbejdsmiljø i større eller mindre gra fx i form af . Social kapital og trivsel. Byggeri – Når I skal bygge nyt eller bygge om.

I Seahealth har vi udviklet en række værktøjer og materialer, der sikrer et sundt fysisk arbejdsmiljø på skibet. For os er det en kernesag, at påvirkninger fra arbejde under ekstreme temperaturer, .