Fodmand ved stige

Stigerne er gjort fast til hinanden ved styr, så de er indbyrdes forskydelige i længderetningen. Der skal medfølge en skriftlig brugsanvisning på dansk, hver gang en stige leveres – ved salg, udlejning eller udlån. Hovedreglerforbrugafstige.

Arbejde fra stige må normalt ikke udføres i større højde end fem meter målt fra underlaget til det trin, man står på. Hvis stigen er over fem meter lang og ikke fastgjort, skal der være en fodmand , der holder stigen fast.

En stige kan dog også være indrettet på anden lige så forsvarlig måde Det er også en god idé at bruge stiger med brede trin, da de giver en bedre arbejdsstilling og et bedre blodomløb. Stigens højde må normalt ikke overstige meter – målt fra underlaget til det trin, man står på. Ved elementmontage kan arbejdshøjden øges til meter, hvis der er fodmand. Som kortvarig adgangsvej kan en stige anvendes, hvis den er fastgjort forsvarligt, og den rager meter op over øverste . En hurtig guide til at undgå faldulykker på stiger. Lås eventuelt døre og porte og undgå unødig trafik.

Er der børn i nærheden, bør du afspærre arbejdsområdet og evt. Brug skridsikkert fodtøj , der sidder godt fast på foden – ikke træsko.

Vurder hvor højt, du skal op. Kun ved undtagelser må du arbejde i mere end fem meters højde på en stige. Hvornår er det bedre at bruge et stillads eller en arbejdsplatform?

Hvis du skal i gang med et større arbejde, fx at male hele facaden på dit hus, er det mere sikkert at bruge et stillads eller en arbejdsplatform end en stige. Det samme gælder, hvis underlaget er meget ujævnt. Fordelen ved et stillads eller en . Materialerne fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan også fås ved henvendelse til egen organisation. Sikkerhed ved brug af stiger.

En forskrækkelse, ømhed og blå mærker. Ved arbejde mere end meter over jorden skal stigen være forsvarligt fastgjort el- ler der skal være én fodmand. Hvis du skal stille stigen op uden for døre eller porte, risikerer du, at nogen smækker døren op og vælter stigen. En stige skal være tjekket indenfor år for fejl og mangler.

Arbejdsgiveren har ansvaret for at en stige er vedligeholdt og i orden. Brugerne har ansvaret for at kontrollere stigen. Hvis stigen ikke er fastgjort, skal der være en ” fodmand ”, der sikrer, at stigen ikke vælter. Læs mere i BAR Service og Tjenesteydelsers pjece:.

De øvrige personer tager fat i hver sin vange og rejser (under- går) stigen til lodret.

Når stigen er udskudt, fastgøres linen til et stige – trin med et dobbelt halvstik . Vi skal have renset tagrender i vores ejendom, og de sidder i m. Derfor skal der bruges lift til det. Hældningen på stigen skal være mellem 65° – 75°, når den er stillet op til brug. Dette kan efterprøves ligesom på billedet til højre nedenfor.

Maksimal arbejdshøjde på stigen er som udgangspunkt fem meter. Ved arbejde på stige hvor arbejdshøjden er over tre meter, kræves der en fodmand. Lederen af stige – holdet anbringer sig – under stigens rejsning – med front mod stigen og forhindrer stigens rodende i at skride ud ( fodmand ). Der sker rigtig mange ulykker med fald fra stiger. Ofte sker det, at stigen vælter eller skrider, og derfor er det er altid en god ide at have en fodmand , som kan holde stigen og stabilisere den med den ene fod.

En anden mulighed er at bruge en stige -fo som skrues fast på stigen og sikrer, at den ikke vælter. Reparation, vedligeholdelse og. Stigen skal foldes kom- plet ud ved opstilling.