Flugtvejstrappe

Rækværksåbninger: Den indbyrdes afstand mellem alle typer balustre, herunder lodrette og vandrette, skal være udformet, så de ikke giver an- ledning til personskader. Der skal i særlig grad tages hensyn til, at børn ikke kan klatre på dem eller komme i klemme mellem dem. Flugtvejstrapper er både lovpligtige og nødvendige.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud! Ny brandtrappe eller flugtvejstrappe ? HB Trapper producerer og monterer brandtrapper og flugtvejstrapper i stål i hele Danmark.

Vi er eksperter i trapper i galvaniseret stål og vores udvendige trapper anvendes ofte som adgangstrapper og flugtvejstrapper, men vi designer også mange industritrapper. Bygningsreglementet, se afsnit 3. SBI anvisning 2(uddrag). Denne flugtvejstrappe har vi lavet hos en dagligvarebutik i Højbjerg. Trappen er udført i galvaniseret stål og har en lukket side som værn. Den lukkede side står godt til bygningens stålfacade og kunne nemt males så den passede med striberne på bygningen.

Da trappen er sidehængt slutter den af på et repos, så der er . Plan Trappers fleksible spindeltrappe til såvel indendørs som udendørs brug. Ståltrappe, som passer perfekt til bygningens øvrige arkitektur.

Galvaniseret reposetrappe. Fælles adgangsveje skal have en tilstrækkelig bredde efter den planlagte brug og skal kunne passeres uhindret i deres fulde bredde og skal m. En bygning skal udformes, så evakuering let og betryggende kan ske via flugtveje eller direkte til det fri. Evakuering skal ske til terræn i. En flugtvejstrappe er en trappe, der fører direkte til terræn i det fri, evt. I traditionelt byggeri placeres flugtvejstrappe oftest i selvstændige brandmæssige enheder (brandsektioner). I bygninger i to etager, hvor der er kort flugtvej og god mulighed for personredning, vil det ofte være forsvarligt, . Der er vist en eller flere metoder til at opfylde kravene, og det er betonet, at der også kan være andre måder til at opfylde dem på.

Således kan BYGST acceptere andre løsninger og . Danske Bank lamelafskærmning af taghus og flugtvejstrappe. Lamellerne til taghus og flugtvejstrappe er valgt i en mørk bronze eloxeret farve og fremstår flot. Trapper i fælles adgangsveje skal have en fri bredde på mindst m. I tofamiliehuse kan fælles trapper udføres med en fri bredde på mindst m. Udvendig trapper, der fører til én boligenhe kan udføres med en fri bredde på mindst m. Den fri bredde måles vandret mellem håndlis- terne eller . Maksimal m til nærmeste udgang.

Fri dørbredde på m per person (min. cm). Fri bredde på flugtvejstrapper på mindst m.