Flugtveje regler

Denne vejledning oplyser om kravene i arbejdsmiljølovgivningen til flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. Arbejdstilsynet kræver fx ikke to flugtveje i de tilfælde, hvor bygningsreglementet ikke kræver dette. Huse skal have flugtveje og redningsåbninger, så beboere kan reddes i tilfælde af brand.

Der er strenge krav til både flugtveje og redningsåbninger. Love og regler om at bygge 1.

En bygning skal udformes, så evakuering let og betryggende kan ske via flugtveje eller direkte til det fri. Væg- og loftoverflader samt gulvbelægninger i flugtveje skal udføres, så de ikke bidrager til brand- og røgudviklingen i det tidsrum, hvor flugtvejene skal anvendes til . Regler og vejledningstekst. Hæng fx en oversigt over nødudgange og flugtveje op et synligt sted. I tvivlstilfælde, kontakt de lokale brandmyndigheder eller Arbejdstilsynet.

Dæk ikke flugtvejsskilte til . Alle skal være instrueret i, hvor flugtveje og nødudgange er, samt i hvordan de betjenes.

Sæt skilte op, og marker flugtveje og nødudgange, og dæk ikke flugtvejsskilte til med pynt eller andet. Læs mere om de gældende regler og krav til flugtveje til både eksisterende huse og tilbygninger. Der er regler for, hvor og hvor mange redningsåbninger der minimum skal være i en bygning. Bygningsreglementet stiller krav om, at dit hus skal have flugtveje og redningsåbninger, så de personer, der opholder sig i huset, hurtigt kan redde sig ud i tilfælde af brand. En flugtvej er typisk den vej, du i . I alle bygninger – både til bolig- og erhvervsbrug – er der en række lovkrav til redningsåbninger og flugtveje.

Nedenfor er angivet krav til mindstemål for vinduer som flugtveje. En redningsåbning er typisk et vindue i en ydervæg. Redning af personer gennem en redningsåbning kan lade sig gøre, hvis den har en fri højde og . Man vil herfra almindeligvis kunne godkende møbleringsplaner, som er udført i overensstemmelse med disse retningslinier.

Exit Zone har samlet et udpluk af den relevante lovgivning på området indenfor sikkerhedsbelysning. Ud over Redningsberedskabets almindelige regler for midlertidig overnatning skal der suppleres med følgende vejledning: 1. Lokaler skal disponeres således, at alle sovepladser har direkte adgang til min. Et krav om brandsikkerhed betyder bl.

For den del af virksomhedens produktion, som foregår i Danmark, opfylder I kravet om brandsikkerhed ved at . Formålet med belysningen af flugtveje er at sikre, at flugtveje ud fra et område, hvor der befinder sig mange.

I kapitel om nødforsyning, er de særlige regler for strømkredse til nødforsyning beskre- vet. Gældende regler om skolebygningers brandsikring. Arbejdsmiljølovgivningen fastsætter, at arbejdsrum og folkerum skal have trapper og udgange, der sikrer, at de ansatte ved brand og andre faresituationer selv . De brandforebyggende krav skal sikre frie og tilstrækkelige flugtveje , der giver alle tilstede-. Fælles for forsamlingstelte og selskabshuse er kravene til flugtveje og brandslukningsmateri- el. Ved udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner skal reglerne til flugtvejsbredder, opstilling af borde, stole osv.

Flugtvejs- og panikbelysning.