Fastgørelse af altan

En forudsætning for at få glæde af sin altan er, at den er forsvarligt ophængt og fastgjort i ejendommen. Eller sagt på en anden måde, at altanen ikke kan falde ned. Det giver en æstetisk altanløsning. Eksterne og uvildige statikere og ingeniører har godkendt vores metode som en go sikker og holdbar løsning til fastgørelse af altanen.

Således skal de vedlagte beslag til fastgørelse i facaden alene ses som en mulig løsning, der anvendes ud fra bygherres egen vurdering. PL Beton laver alle former for altaner og altangangs løsninger både i alm.

Vi stiller os gerne til rådighed med hjælp til projektering af løsninger til ophæng og beslag til altaner. Vi har en lang erfaring med svalegangselementer og udkragede altaner både til renovering og nybyggeri. Vil du have en altan til din lejlighe kræver det, at altanen kan monteres på bygningen, kan holde til vægten samt godkendelse fra både kommunen og ejer- eller andelsforening. Læs gode råd om altaner her.

Hvad skal du overveje, når. Fastgørelse mod underlag. Montagen sker med Mrustfrie maskinbolte, idet de to spor i karmprofilerne passer til hovedet på en Mbolt.

I forrige uge afspærrede Københavns Kommune nyopsatte altaner i en ejendom i sydhavnskvarteret af frygt for, at der var risiko for nedstyrtning. København er opført efter samme metode, følger kommunen ikke op med andet end et brev til de ejerforeninger, .

Er min betonaltan udført med udliggerjern? Vedligehold og udbedring af betonskader. Når en fagperson undersøger din altan. Værnet spiller en stor rolle for det visuelle udtryk, både i gamle historiske altaner og i nye projekter. Det er vigtigt at hængekonsollens fastgørelse til facaden ikke bliver en klodset og voldsom teknisk løsning, ude af sammenhæng med værnets afslutning ind mod facaden.

Er værnet beklædt med ugennemsigtig en plade er . Mellemlæg: Vi anbefaler altid at lægge altanpladen på 3-mm neopren- mellemlæg med max. Man kan også vælge at fastgøre den fra bagsiden i hvert hjørne. Så indstøber vi inserts til dette, eller der . Kombinationen CRCs høje styrke og stålfibre gør det muligt at udføre disse slanke og elegante musetrapper. Her bærer trin og stødtrin sig selv uden vange eller fastgørelse i væg.

Dette giver et enkelt og minimalistisk design. Spændvidden bestemmer tykkelsen af trinene. Vi skaber altaner i højstyrkebeton til bygninger, hvor både et. Altantyper: Bedst egnet til plane plader, men kan anvendes til alle typer.

Monteringsprincip: Se eksempel side 44. Beregningerne omfatter eftervisning af altan og fastgørelse til de eksisterende bygningskonstruktioner. Den nye altan udføres som modulopbygget stålaltan fra Minaltan.

Der Stilles krav til udførelse af trækprøver af metoden for Opsætningen på murværk.

Set med arkitektens øjne). Hvilke overvejelser skal vi gøre os? Hvilken altantype skal vi vælge? Altaner på vores ejendom, hvordan ? Hvordan håndterer vi kommunen?

Herunder ses hvordan altanen bliver monteret. I dette tilfælde ønsker kunden selv at montere bund og håndliste, ellers ville det være monteret inden. Beslager er i grove træk udformet som en skruetvinge, hvorpå det er muligt at fastgøre en almindelig parasol.

Der skal vælges altan design –altså udformning og materialer. Det skal derfor vurderes om altanen kan fastgøres til bygningens etagebjælker eller om den eneste mulighed er fastgørelse i facaden. Den sidste løsning vil typisk kræve .