Facadeisolering med eps

Hidtil har særlige danske brandregler gjort det næsten umuligt at benytte EPS plader til udvendig isolering af bygninger, som det i mange år har været kendt fra fx Norge og Sverige. Men nu hvor Dan- mark har harmoniseret brandkravene på facadeisolering til én-familiehuse med brandkravene i landende omkring os, åb-. Større effekt med mindre tykkelse.

StoTherm Vario er den nye type EPS-facadeisolering, som er væsent- lig billigere, meget lettere at håndtere og yder langt større energi- effektivitet (op til ) i forhold til klassisk mineraluld. Ved isolering uden på eksisterende .

Skalflex er medlem af brancheforeningen . Ekstraordinære krav har hidtil gjort det besværligt og for dyrt at bruge EPS til udvendig isolering af bygninger i Danmark. Derfor er der desværre også kun ganske få af byggeriets aktører, som har kendskab til og erfaring med udvendig facadeisolering med EPS plader. Nu har nye vejledningertil byggeriet . Systemet har de nødvendige godkendelser efter de nye regler for facadeisolering af en- familiehuse og kan derfor benyttes oven på ekspanderet polystyren ( EPS ). Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse.

En holdbar facadeløsning med mineralsk puds direkte på EPS isolering.

Løsningen anvendes på underlag af beton, murværk, letklinkebeton og porebeton på ejendomme op til etagers højde. Serpotherm er velegnet til både nybyggeri og efterisolering. Pladerne leveres med skærpede krav til tolerancer for facadeisolering. EPS 80F opklæbes med Alfix DuraPuds 8facadeklæber, eventuelt suppleret med dybler.

Som grund- og armeringspudsning på EPS 80F isolering kan . Bygnings- reglement udføres som udvendig isolering af fritliggende enfamiliehuse og helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse i højst etager med ydervægge af letbeton, beton eller mur- værk. Facadeisolering med EPS må iht. Når jeg kigger på priserne på facadebatts falder jeg. Vi fandt desværre ikke det produkt du ledte efter. Vi har forsøgt at finde et alternativ herunder.

Climate isoleringen isolerer ca bedre end traditionel EPS isolering og giver et lavere energiforbrug, eller mulighed for at lave en tyndere væg hvis der ikke er så meget plads. Climate C80F TG leveres med fer og not som resulterer i en plan flade at pudse på. I forbindelse med facadeisolering og opklæbning af mineraluldsplader eller EPS er det nødvendigt at bruge dybler og beregne antal i forhold til vindlast.

Vindlasten på et hus afhænger af husets beliggenhe højde og form. Langs vestkysten skal ved beregningen tages særlig hensyn til forøget vindlast. Skal man isolere en eksisterende facade, kan man .

Krav og anbefalinger: EPS er et brandbart isoleringsmateriale. Det betyder at materialet skal bruges med omtanke. EPS kan dog indgå i de fleste bygningskonstruktioner uden at sætte brandsikkerheden over styr. Funktionskravene, der fremgår af Bygningsreglementet, giver os relativ stor frihed til at designe vores. Denne isoleringsform er anvendelig på letbeton, beton eller murværk.

Armeringsnet, Glasfibernet til armering og forstærkning af forskellige slid- og pudslag. Kan eksempelvis anvendes i forbindelse med netpuds, sokkelpuds og facadeisolering. Hjørneprofilerne har ligget på lager længe, og er noget støvede, . Netop nu har vi speciel tilbud på facadeisolering : Priseksempel på komplet facadeisolerings system fra SCHWENK med 1mm isolering, bestående af klæber – mineralulds facadebatts – grundpuds – armeringsnet.

Alle længder, EPS eller mineraluld rodel til udfyldelse efter dybel montage, Andvendes ved tynd isolering.