Etablering af faskine

Etablering kræver tilladelse fra kommunen. Før faskinen skal der anbringes en nedløbsbrønd med sandfang, så faskinen ikke stopper til. På figur ses en faskine opbygget med plastkassetter.

Opbygning af en faskine med plastkassetter. Find information og regler om etablering af faskiner og regnvandsbed til at håndtere overløb fra din regnvandstank eller regnvandsbeholder. Se mere om faskiner i filmen her!

Når du kender tagets størrelse, jordens ledningsevne og har valgt fyldmaterialet, kan du på skemaet herunder aflæse, hvor mange kvadratmeter tag kubikmeter faskine kan aflede vand fra. Hvor stor skal din faskine. Sådan bygger du din egen. Hvad er reglerne for etablering af en regnvandsfaskine på egen grund.

Få svaret her, fra vores gæst fra. Priseksempel for udførelse af faskine hos Regnvandssikring kr 43. Frakobling af tagnedløb til eksisterende . Her beskrive den traditionelle og gammeldags stenfaskine.

Der er både hos private husejere og fra kommunal side i de senere år kommet en stigende opmærksomhed på vigtigheden af at beskytte ejendomme og bebyggelser med en gennemtænkt strategi for regnvandet.

Flere store skybrud med efterfølgende . En faskine er et nedsivningsanlæg for regnvand. Selvom en faskine er en relativ simpel anordning, er der alligevel nogle regler og praktiske informationer, du bør være opmærksom på. Derfor får du her en god guide, som besvarer nogle af de mest stillede . Vejledning om nedsivning af regnvand i faskine.

Du kan læse oHvad er en faskine. Nedsivningsanlæg for overfladevand består i princippet af et sandfang og en . Grundejers forpligtelser og ansvar. Kontakt eventuelt en kloakmester. Dog må du ikke selv foretage til- og frakoblingen til det eksisterende kloaksystem, dette arbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester. Det kan være hensigtsmæssigt . EKSEMPLER PÅ DIMENSIONERING.

TEKNIKKER TIL ETABLERING AF LEDNING MELLEM HUS OG. Udførelsen af faskinen er autoriseret arbejde. I fælles kloakerede områder, dvs. Denne konkrete vurdering kan f. Hvis det eksempelvis kan påvises, at risikoen er meget lille ved etablering af en faskine 2-m fra en beboelsesejendom, bør det ikke være en hindring for etableringen.

Tilladelse til etablering af faskine skal søges hos Roskilde Kommune. Ansøgning skal sendes elektronisk via Roskilde Kommunes hjemmeside: roskilde.

Man må kun lede regnvand fra tage til faskinen. Vesthimmerlands Kommune giver hermed tilladelse til etablering af en faskine på ovennævnte adresse. Tilladelsen gives med hjemmel i Spildevandsbekendtgørelsen§ på følgende vilkår:.

Ansøgningsskema til etablering af faskine eller regnvandsbed. Inden du laver en faskine eller et regnvandsbe skal du søge kommunen om tilladelse. Der må heller ikke ske en forurening af hverken .