Englands råstoffer

Krupp was able to sell, alternately, improved artillery and improved steel shielding to countries from Russia to Chile to Siam. De tre sidstnævnte har omfattende selvstyre, dog af varierende gra centreret omkring deres hovedstæder Edinburgh, Cardiff og Belfast. Storbritannien består af fire forenede lande: England , Skotlan Wales og Nordirland.

De nærliggende øer Isle of Man, Bailiwick of Guernsey og Bailiwick of Jersey er ikke officielt en del . Dette var højt spil, for man vidste, at mange skibe kun rent proforma sejlede under dansk flag.

Det viste sig dog, at denne politik gik rigtig godt i de første år, og England holdt sig til at fremsætte diplomatiske protester. Genåbningen af kanalen Foss Dyke gjorde det lettere at transportere vitale råstoffer som kul til byen. Foruden den økonomiske vækst kom. Ved industri forstås anvendelsen af ”mekaniske” kraftkilder ved fremstillings- og forædlingsprocessen, og ved industrialisering forstås således overgangen til anvendelse af damp, gas, olie, elektricitet som kraftkilder.

Rumligt indebar denne overgang, at fremstillings- og forædlingsvirksomhederne blev frigjort fra deres . Primærnæring er næringsliv som utnytter naturen til å fremstille råvarer. Disse næringene leverer råvarer eller råstoffer som kan foredles. Foredling skjer normalt i sekundærnæringene.

Før den industrielle revolusjon, som tok til i England i det . Skønt plantagedrift og råstoffer i begyndelsen sker under hensyn til moderlandet, kan disse naturgivne værdier med tiden tillige tjene som økonomisk grundlag. Krigene med England i Napoleonstiden bragte dem vel tabet af flere betydelige kolonier såsom Kaplandet og Ceylon, men endnu ved 1. Av flere utvinnes imidlertid olje av frøene, og noen. Da det først ble lov å importere bomull til Norge, fantes . Dette så alle medlemslandene, bortset fra Frankrig, positivt på, da Charles De Gaulle, den franske præsident, mente at England havde for stor tilknytning til USA. Inden krigen var der en noteudveksling mellem Tyskland og England om Tysklands territorium tæt på Østersøen.

Japan manglede råstoffer , og mange af dem fandtes i Kina. Luftkampene blev igangsat af Luftwaffe mod RAF og blev kendt som Slaget om England. Malaysia er et land i Sydøstasien, der er delt i en vestlig del på den malaysiske halvø og en østlig del på øen Borneo. På fastlandet grænser Malaysia til Thailand i nord og bystaten Singapore i syd. På Borneo grænser Malaysia til Brunei i nord og Indonesien i syd.

Malaysias største by og hovedstad er Kuala Lumpur, der . Fajansen var avhengig av råstoffer fra utlandet, spesielt fra England. Siden England var blant de krigførende partene ble dette vanskelig. En annen vanskelig situasjon skapte høykonjunkturene.

Prisene på råvarer og skipstransport steg fra måned til måned.

Det danske smør havde dog ikke noget godt omdømme i udlandet, hvilket Hans Broge satte sig for at gøre noget ved. I denne mission havde han en . Landet er rigt på råstoffer , blandt andre gul sølv, nikkel, olie og naturgas. Der findes ni folkegrupper i landet. Landet er domineret af semitisk talende folkegrupper, som udgør omkring af den samlede befolkning.

Det to dominerende sprog er tigrinja og arabisk. De to største religioner i Eritrea er kristendom og islam, . Det var uundgåeligt, at Nordamerika blev inddraget i magtkampe mellem England og Frankrig. Under det engelske styre havde den fransktalende del af Canada det ene mål at bevare. Kul spillede tidligere en meget stor rolle som brændsel, og de tidlige industriområder i England , Tysklan Frankrig, Polen og SSSR (nu Rusland) lå i vid udstrækning i tilknytning hertil. I England og Nederlandene var det årlige konsumet per person oppe i 275–3liter i senmiddelalderen, og øl ble drukket til alle måltider.

Begge disse lovene sier at det ikke må brukes andre råstoffer til fremstilling av øl enn de klassiske: Byggmalt, humle og vann. Gjær ble først senere tatt inn i .