Energiniveaudiagram hydrogen

Jeg skal beregne Efoton i ev for de forskellige bølgelængder for farverne (har gjort det), og markere overgangene på et energiniveaudiagram for hydrogen. Jeg skal lave energiniveaudiagrammet ved at bruge Balmer-serien. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal lave et energiniveaudiagram når jeg . Ser vi på atomet, proton med en elektron omkring i grundtilstanden, ioniseres det ved tilførsel af en energi på 1eV, dvs.

Bohr fandt frem til, hvordan energierne af de stationære tilstande i hydrogen kan beregnes.

Energierne kan illustreres i et energiniveaudiagram. Vi har indtegnet energierne af de stationære tilstande og markeret nogle af de energiovergange, der danner . Når man taler om spektrummet fra et bestemt grundstof, menes samlingen af alle de bølgelængder, som svarer til overgange i det pågældende atom. Det angives normalt på en linje med bølgelængden ud af aksen. Her er spektrummet for brintatomet: Spektrum for hydrogen (Brint). Bohrs atommodel duer dog ikke til beskrivelsen af multielektronsystemer, da den er formuleret mhp.

Denne model tager ikke hensyn til atomer med flere elektroner og kan heller ikke forklare hydrogens spektrallinjer til bunds (f.eks. hydrogens finstruktur). Hybridorbitalerne indeholder én elektron hver, og den negative ladning får dem til at frastøde hinanden. De er længst muligt fra hinanden hvis de danner et tetraeder som vist på figuren til højre. Vinklen mellem bindingerne er ca. Hvis hver af de tre hybridorbitaler kombineres med en elektron i 1s orbitalen i hydrogen , . H, for ethanol og ethanol omdannet til hydrogen.

Figuren er et energiniveaudiagram og illustrerer således energierne af de forskellige stoffer relativt. Ud fra figuren kan der regnes på hvordan den højeste nytteværdi af brændstoffet opnås. Er det ved forbrænding af halm, ved forbrænding. Efterfølgende kan ethanol katalytisk omdannes til hydrogen og CO2. Dette er en relativt bekostelig affære, men som vi skal se, kan det muligvis svare sig, da hydrogen kan anvendes med en højere energiudnyttelse.

Energiniveaudiagram for forbrænding af ethanol kontra hydrogen. Her kan man se, at der umiddelbart ikke . Figuren til højre viser et energiniveaudiagram for det pågældende stof. Udledelse af Lambert-Beers lov 4. Teorien bag linjespektre 5. Kemi forsøg: Identifikation og måling af farvestof i sodavand 9. I skemaet fremgår lysspektret for hydrogen som resultat af øvelsen.

Af x-aksen ses de forskellige bølgelængder. Af y-aksen ses intensiteten af de forskellige bølgelængder. På x-aksen kan vi aflæse de forskellige bølgelængder der indgår i hydrogens emissionsspektrum.

Vi kan aflæse bølgelængderne: 6nm, 4nm, 436 . Hvilke aspekter af denne sim viser observationer og hvilke viser slutninger? Hydrogen Atom ( Hydrogen Atom simulering). En konsekvens af de overvejelser, vi nu har været igennem er, at det energiniveaudiagram , vi.

Brint (også kaldet hydrogen ) er det mest forekommende grundstof i universet og det tredje mest almindelige på . Forsøg: Plancks konstant. Resultater Postulater Stationære tilstande Et atom kan eksistere i en række stationære tilstande. I hver stationær tilstand har atomet en bestemt energi.

Frekvensbetingelsen Ved overgange mellem to stationære . Figur viser det beregnede energiniveaudiagram for adsorption og. HRh ( hydrogen og rhodium). Se teksten for en beskrivelse af de .