Ei 60 konstruktion

Isovers typgodkända fogtätningssystem finns med. Brandklassade konstruktioner är väsentliga delar i en byggnads totala konstruktion. Det är viktigt att de krav. Anslutande material till fog.

BRAND- OCH LJUDISOLERING AV VÄGGAR, BJÄLKLAG OCH TAK.

Ett exempel på en konstruktion som uppfyller följande krav: – Brandklass EI 60. GtA, 1 Glasull, 1 38. Spånskiva, Stenull, 2 32. Våra produkter i denna klass är ej flexibla.

Ge akt på vilka delmaterial som ingår samt mot vilka material fogen skall ansluta mot. Avskiljande konstruktion. Med avskiljande konstruktion avses en konstruktion såsom bjälklag och väggar.

Boverkets uppgift är att ställa kraven på brandskydd genom byggregler. Hur man i detalj utformar en vägg eller ett bjälklag för att uppfylla kraven är däremot upp till den som bygger. Förslag på lösningar finns i olika . Planung und Verarbeitung. Schachtwände mit Stahlunter- konstruktion. E står för avskil- jande och I för isolering och för hur många minuter kon- struktionen förhindrar brandspridning.

Tidigare benämningar var Aalternativt B60. Kan man inte alla klassbeteckningar går det i regel bra att . Bygningsreglementets funktionskrav. Wohnungen, pro Wohnung ein. På samme etage skal der være en dør ind til trapperummet, som kan . Allgemeine Regeln Hochbau.

Kommentar und Beispiele bauforumstahl e. EI “ – N (III5-38) –– = Na, Damit lässt sich für den . Frank Türen AG in Buochs, NW, produziert VKF-geprüfte Brandschutztüren und – tore, Trennwandsysteme und Eingangstüren nach Mass.

Inklädnad av ventilationskanaler. Exempel på olika brandsektionerande byggnadskonstruktioner. Vägg med plåtregel, mm mineralull och dubbla gipsskivor mm . Dette skyldes Rockwool stenulds unikke brandmodstandsevne. Maksimal væghøjde og udførelse i henhold til gipsproducentens anvisning. Etageadskillelse, træbjælkelag, bærende REI (BD 30).

Etageadskillelse, træbjælkelag . EI eller av obrännbart material. Schweizerische Brandschutzzulassung: mit Vollblatt-Türe: BZu-Nr. Option: mit verglaster Türe, BZu-Nr.

Konstruktion nach System Unter- nehmer.