Eftermontering af vindbræt

På en virkelighedstro model vises, hvordan et koldt skunkrum isoleres korrekt indefra. Der er afsnit i serien. Faldet på tagfodsbrættet skal min. Undertaget fastgøres til tagfods- blikket.

Minimer tagets varmetab med vindbrædder. Hvis du vil forbedre isoleringen af dit tag, bør du overveje at opsætte et vindbræt , der forhindrer vinden i at blæse ind under eller gennem isoleringen.

Udfyld formularen og lad os tage en snak arrow. Tagkonstruktioner—Side ipaper. El-dåse Fast underlag, f. Tagfod med ventilering via spalter i udhæng og isolering beskyttet med vindbræt. Dampspærre placeret beskyttet i konstruktionen samt eldåse monteret på fast underlag. Ved montering af vindpap beskytter du din isolering og spærrer af for vinden, hvilket forbedrer isoleringseffekten.

Brættet skal sikre, at vinden ikke trænger ind under . Dampspærre monteret mellem spærfag – rem og spær fast underlag for klæbet samling (fx tape, klæber eller butylbånd). Lister fastgjort på siden af spærfag.

Vindbræt monteret for at . Krydsfiner på lister mod isolering og ventilationsspalte (mindste længde 3mm, største højde mm). Sæt et vindbræt (H) af fx krydsfinér op ved taget. Her skal være mindst centimeters afstand fra brættet til tagbeklædningen. Andet lag isolering (G) kan nu lægges ud over bjælkerne.

Så er kulden fra skunken fjernet. Men rørene (J) til radiatorerne er kommet ud i kulden. Før dit isoleringsarbejde sivede der varme ud i . Over ydervæggen mellem spærene og parallelt med taglægterne monteres vindbrædder, som beskytter isoleringen mod gennemluftning og leder ventila- tionsluften gennem en ventilationsåbning op i tagrummet.

Det lodrette vindbræt monteres længst muligt ude over ydervæggen, så kulde broen begræn- ses. Underpap afsluttes lig med bræddekant. Fodblik sømmes fast i brædder. Overpap føres op over fodblik og klæbes fast. Ventilation og dampspærre i forbindelse med tag.

Det er vigtigt at der stadig er ventilation af tagrummet for at holde det tørt, og ikke mindst at man beskytter den nye isolering mod at der løber luft lige igennem den. Isoleringen må altså ikke gå helt ud til tagfladen. Dette kan sikres ved at sætte et vindbræt op som beskytter . Løsningen er at montere et vindbræt der sikrer, at udefrakommende luft ikke blæser ind i siden af isoleringen, men ledes OVER isoleringen. Men det kræver, at der er en hel tæt .

BB burde derimod have påtalt det manglende vindbræt med K2. Derudover burde BB have præciseret, at tagkonstruktionen i øvrigt var vurderet som en uventileret konstruktion. Over vindspærren opsættes et vindbræt. Husk altid at tilpasse monteringen af under- taget til den konkrete ejendom.

Overgang mellem vindbræt , spær og murværk fuges. Nederste bane monteres altid. Tagintegreret solcelleløsninger mm. Montering i perioder med megen vind og regn.

A Fugetype tag- og undertagsklæb type mellem undertagsbaner.